Hoog percentage studenten en medewerkers voelt zich veilig in school

11-05-2016

Ruim 88% van de mbo-studenten voelt zich in hun school (zeer) veilig. Onder medewerkers is dat percentage 91%. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014-2015. Rien van Tilburg, waarnemend voorzitter MBO Raad: “Ook wijst de monitor uit dat steeds minder studenten en docenten te maken krijgen met materiele of psychisch-fysieke agressie door anderen. Ongeoorloofd gedrag zoals frequent spijbelen en wapenbezit onder studenten neemt verder af.” De monitor besteedt voor het eerst aandacht aan een specifieke doelgroep: LHBT’ers (lesbisch, homo, bi en transgender). Van Tilburg: “Om discriminatie van en geweld tegen deze studenten en medewerkers tegen te gaan is het belangrijk dat scholen weten hoe veilig zij zich voelen.”

Monitor Sociale Veiligheid

Sinds 2002 meet expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) in nauwe samenwerking met het mbo om de 2 tot 3 jaar de sociale veiligheid onder studenten (bijna 500.000) en medewerkers (ruim 30.000). De vandaag verschenen monitor is de 6e in een reeks en laat zien dat de inspanningen van de scholen om hun studenten en medewerkers een veilige leer-/werkomgeving te bieden, resultaat op-leveren. Het Platform Sociale Veiligheid van de MBO Raad faciliteert kennisdeling en biedt relevante informatie die de scholen nodig achten om hun beleid rond veiligheid vorm te geven en uit te voeren. Rien van Tilburg: “De inzichten van de nieuwste monitor geven het platform goede en bruikbare input. Daarmee kan het platform de scholen helpen te kijken wat nu nodig en mogelijk is om de sociale veiligheid nog verder te verbeteren."

Resultaten monitor studenten

Ervaren veiligheid in en om de school

Mbo-studenten voelen zich (zeer) veilig in de lesruimten (93%), in de school (88%) en op het terrein van de school (86%). De omgeving van de school scoort bij studenten lager: 85%. Rien van Tilburg: “Nog belangrijker voor scholen is het percentage studenten te kennen dat zich niet veilig voelt. Dat zijn er gelukkig weinig. Onveilig tot zeer onveilig voelt minder dan 1% van de studenten zich in de lesruimten, 1% zich in de school en op het terrein van de school.” In de omgeving van de school is dat percentage iets hoger, rond de 1,5%.    

Psychisch-fysieke agressie

De daling van psychisch-fysieke agressie zet verder door. “De daling sinds 2002 werd in 2008 onderbroken,” zeg Van Tilburg. “Bij de meting in 2011 werd zichtbaar dat de scholen dat wisten te keren.” Was in 2002 nog 14% van de bol-studenten en 11% van de bbl-studenten slachtoffer, in 2014/2015 is dat aantal gedaald naar respectievelijk 6% en 2%.

Resultaten wapenbezit, drugsgebruik, spijbelen

Het wapenbezit is opnieuw gedaald. “De monitor in 2002 wees nog uit dat van de bol-studenten 8% en van de bbl-studenten 6% incidenteel of geregeld een wapen meenam naar school. Nu is dat aantal voor beide studentengroepen gedaald naar onder de 1%,” zegt Van Tilburg. “Bij bbl-studenten daalt ook het drugsgebruik verder, bij bol-studenten blijft het gelijk.”
Het percentage studenten dat frequent spijbelt daalt in de bol-opleidingen nog altijd, bij de bbl-opleidingen is het percentage vergelijkbaar met de vorige meting in 2011. Rien van Tilburg: “Helaas is het percentage studenten dat incidenteel spijbelt wel weer toegenomen. Als redenen geven studenten op geen zin of zich verslapen te hebben. Ook het rooster of het vak zelf kunnen een reden zijn.”

94% van de medewerkers voelt zich (zeer) veilig in de lesruimten

LHBT-studenten

Vijf procent van de studenten geeft aan moeite te hebben met homo- en biseksuele collega-studenten. Driekwart van de studenten heeft geen problemen. Bijna de helft van de homo- en biseksuele studenten durft uit te komen voor zijn/haar seksuele voorkeur. Vijf procent geeft aan dat aan niemand te willen vertellen.

Rien van Tilburg: “Homo- en biseksuele studenten blijken iets vaker het slachtoffer te worden van vandalisme dan heteroseksuele studenten. Wel zijn ze bijna drie keer zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld.” Van de homo- en biseksuele studenten voelt zich 91% zich veilig in de lesruimten, 88% in de school en 87% op het terrein en in de omgeving van de school.

Resultaten monitor medewerkers

Ervaren veiligheid in en om de school

94% van de medewerkers voelt zich (zeer) veilig in de lesruimten, en 95% in de eigen werkruimtes. Ruim 90% voelt zich (zeer) veilig in de school, 89% op het terrein van de school en 88 in de omgeving van de school. Rien van Tilburg: “Ook hier geldt dat er aandacht moet blijven voor de medewerkers die zich zeer onveilig voelen in en om de school. Dat is bijna 1%.”

Psychisch-fysieke agressie

Van het onderwijzend personeel heeft 7% hiermee te maken, van het ondersteunend personeel ziet 6% zich hiermee geconfronteerd. “Verontrustend is dat het hier veelal gaat om pesten en soms ook om seksuele intimidatie,” zegt Van Tilburg. “Ook zien we dat ten opzichte van de vorige meting dat het percentage ondersteunend personeel dat hier last van heeft, iets is gestegen.”

Materieel geweld (diefstal en vernieling)

Het aantal medewerkers dat te maken krijgt met diefstal daalt naar 3,1%. Het aantal dat te maken krijgt met vernieling stijgt jammer genoeg licht naar 2,5%. “Voor het grootste deel van de slachtoffers, 67%, blijft het beperkt tot één keer. Tegelijkertijd wordt 7% wel vaker getroffen,” licht Van Tilburg toe.

LHBT-medewerkers

Rien van Tilburg: “Ongeveer 30% van de medewerkers in de scholen kent collega’s die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. Ongeveer hetzelfde percentage geeft les aan LHBT-studenten.” Binnen het eigen team durven vrijwel alle LHBT-ers open te zijn over hun geaardheid. “En een derde daarvan is daarover ook open tegenover studenten. Ze geven ook aan dat hun geaardheid nauwelijks een rol speelt in de verstandhouding met collega’s en studenten.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673