Inburgering: Tweede Kamer steunt plannen minister SZW

12-07-2018

Er is brede politieke steun voor de plannen van het kabinet voor het nieuwe inburgeringsbeleid. Dit bleek tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 5 juli. De voorstellen van de minister van SZW betekenen voor nieuwkomers dat het leren van de taal en het integreren via onderwijs, werk, stage en andere vormen van participatie meer aan elkaar worden gekoppeld. Het inburgeringsbudget gaat naar de gemeenten. Nieuwkomers krijgen via een brede intake een persoonlijk Plan Inburgering en Participatieplan (PIP). Op basis daarvan doet de gemeente hen een aanbod voor een inburgeringstraject.

routes inburgering
Routes van inburgering.

Stakeholders intensief betrokken
De minister heeft de verschillende stakeholders intensief betrokken bij deze plannen. Dit betekent dat vanuit de MBO Raad, maar ook door diverse professionals vanuit de scholen is meegedacht. Ook in de uitwerking blijft de MBO Raad nauw betrokken.

Ruimte voor geïntegreerde trajecten: maatwerk met de focus op participatie
Er komen binnen het nieuwe beleid drie type inburgeringstrajecten die maatwerk mogelijk maken. Welke route een nieuwkomer gaat volgen, hangt af van zijn of haar mogelijkheden. Het uitgangspunt is telkens dat een nieuwkomer op een zo’n hoog mogelijk niveau inburgert om vervolgens zo goed mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij, het liefst via betaald werk.

De  trajecten sluiten goed aan op het pleidooi van de MBO Raad om geïntegreerde trajecten (combineren van mbo en inburgering) mogelijk te maken. Zowel de onderwijsroute als de reguliere route bieden ruimte om inburgering te combineren met trajecten die statushouders kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Hierbij sluit het aanbod van wat mbo-scholen voor inburgering kunnen betekenen, goed aan bij de inzet van de MBO Raad rond leven lang ontwikkelen en een sluitende aanpak. Ons pleidooi voor schakeltrajecten die gericht zijn op de instroom in de hogere mbo-niveaus, wordt onderdeel van de onderwijsroute (Brief 27 juni 2018). Wel pleiten wij ervoor om dit eerder dan in 2020 mogelijk te maken.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur