Inschrijving geopend voor werkconferentie ‘Bewegen naar een @GezondeSchoolNL #mbo’

21-09-2015

De inschrijving voor de werkconferentie ‘Bewegen naar @GezondeSchoolNL #mbo’ is geopend. Schrijf u in en neem uw collega’s uit verschillende disciplines mee, want werken aan een Gezonde School doet u samen! De werkconferentie is een initiatief van het platform Bewegen en Sport mbo en vindt op 6 november plaats bij ROC A12 in Ede. Tijdens de werkconferentie is ook de aftrap van het project rookvrije schoolterreinen.

Programma

Wat zijn de effecten van gezond gedrag in het algemeen en van bewegen in het bijzonder op het lichaam en de werking van het brein? Deze vraag beantwoordt bewegingswetenschapper Mathieu de Greef (UMCG/Rijksuniversiteit Groningen) tijdens een interactieve presentatie. Na de presentatie zijn er drie workshoprondes waarbij mbo-scholen die fungeren als koploper workshops verzorgen. Deze gaan over onderwerpen als de kantine, het schoolterrein, Testjeleefstijl, gezondheidsbeleid voor medewerkers en gezondheidseducatie. Kortom, onderwerpen die te maken hebben met de vier pijlers van de Gezonde School (signaleren, educatie, schoolomgeving en beleid). Na het volgen van de workshops werkt u samen met uw collega’s aan de doorvertaling naar de situatie op jullie school. Vanuit verschillende invalshoeken komen jullie tot uitgangspunten voor integraal beleid of aanscherpingen van al bestaand beleid. Hierbij kunnen ook medewerkers vanuit provinciale (gezondheids)organisaties aansluiten en u helpen. Bekijk het globale programma.

Voor wie?

De conferentie is voor medewerkers van mbo-scholen, zoals coördinatoren Gezonde School of bewegen en sport, facilitair medewerkers, HRM-medewerkers, projectleiders of docenten Loopbaan en Burgerschap en medewerkers die zich bezighouden met sociale of fysieke veiligheid of studieadvies. Leden van de OR en studentenraad zijn ook welkom. Daarnaast is de werkconferentie voor Gezonde School-adviseurs van GGD’en, medewerkers van provinciale sportraden, JOGG-regisseurs en andere regionaal betrokken partners.

Aanmelden

U meldt zich aan voor de conferentie via het inschrijfformulier.

Kosten

Werkt u bij een school die lid is van het platform Bewegen en Sport mbo van de MBO Raad? Dan betaalt u € 40 per persoon (tot een maximum van € 200 per school, zonder dat er een maximum aantal deelnemers per school geldt). Werkt u bij een school die geen lid is of werkt u niet bij een school? Dan bedragen de deelnamekosten € 50 per persoon.