Inschrijving Lerarenbeurs geopend

02-05-2016

Sinds 1 april is de inschrijving voor de Lerarenbeurs geopend. Leraren die een universitaire opleidingen (willen) volgen, kunnen tot 1 juli bij Duo een aanvraag doen.

De Lerarenbeurs stelt mbo-docenten in staat een bachelor- of masteropleiding volgen. Zij kunnen zo  hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Docenten ontvangen een financiële tegemoetkoming van maximaal € 7.700 per jaar voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan de mbo-school subsidie krijgen om de docent studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Poster Lerarenbeurs