Internetconsultatie evaluatie Erasmus+ geopend

07-03-2017

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend als onderdeel van de mid-term evaluatie van Erasmus+. Met de consultatie wil de Commissie input van belanghebbenden ontvangen over het functioneren van het Erasmus+-programma. De Commissie is met name geïnteresseerd in de ervaringen van iedereen die nog niet eerder betrokken is geweest bij de evaluatie. Reageren is mogelijk tot 31 mei 2017.

Standpunt MBO Raad

Het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, ziet internationalisering als een onmisbaar middel om de concurrentiepositie van Europese onderwijsinstellingen te behouden en de Europese kenniseconomie te stimuleren. Neth-ER heeft dit position paper geschreven als input voor de tussentijdse evaluatie van Erasmus+. De aanbevelingen hieruit kunnen scholen meenemen voor de publieke consultatie.

In het Neth-ER postion paper ‘The relevance of Erasmus+ for Europe and the rest of the world’ staan drie boodschappen centraal. Ten eerste is het noodzakelijk het Erasmus+-budget zodanig te verhogen dat het programma beter kan bijdragen aan de ambities voor een duurzame groei en sterke kenniseconomie. Neth-ER beargumenteert dat tenminste 2,5% van het EU budget aan de opvolger van het Erasmus+-programma besteed moet worden: dit komt neer op minstens drie miljard euro per programmajaar. Neth-ER benadrukt ook de noodzaak voor extra steun aan studenten uit kansarme milieus.

Ten tweede zou Erasmus+ effectiever moeten worden ingezet om oplossingen te vinden voor de uitdagingen die er zijn bij het behalen van de Europese beleidsdoelstellingen voor het mbo. Via het zogeheten Kopenhagenproces wil de Europese Commissie de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs vergroten. Ten slotte noemt Neth-ER in het paper de sterke behoefte aan een verlaging van de administratieve lasten. De administratieve lasten van Erasmus+ zijn nog steeds te hoog.

Veronique Feijen

Veronique Feijen

Beleidsadviseur - Policy advisor
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673