Internetconsultatie geopend over initiatiefwetsvoorstel afschaffing lerarenregister

05-12-2018

De Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. De internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel staat nu open voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het wetsvoorstel ligt inhoudelijk in lijn met het standpunt van de MBO Raad.

Met het wetsvoorstel willen de Kamerleden de bepalingen schrappen over het lerarenregister het registervoorportaal en het professioneel statuut. Deze drie onderdelen zijn met de Wet beroep leraar in verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen. De verplichting om voor docenten een bekwaamheidsdossier bij te houden, blijft wel van kracht. Scholen zijn en blijven daarop aanspreekbaar. De Kamerleden willen met het voorstel het onderwijsveld de ruimte geven om in vrijheid te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe koers voor professionalisering van docenten. Het initiatief wetsvoorstel ligt geheel in lijn met de oproep die de MBO Raad samen met de PO-Raad en VO-raad in juni 2018 heeft gedaan aan de minister voor OCW. De sectorraden stelden dat verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister onbegrijpelijk is.

Tot 1 januari staat de internetconsultatie open voor reacties. In de consultatie wordt met enkele vragen getoetst in hoeverre respondenten het voortbestaan van de verschillende onderdelen van de Wet beroep leraar (het lerarenregister, het registervoorportaal, het professioneel statuut en de definitie van het beroep van docent) al dan niet ondersteunen. Mede op basis van de reacties gaan de initiatiefnemers van SGP en SP een definitief wetsvoorstel opstellen en indienen.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673