Internetconsultatie verruiming uitbestedingsmogelijkheden vavo

01-11-2017

Tot en met 14 november 2017 is het mogelijk te reageren op het Ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo. Dit kan door vier vragen te beantwoorden en/of een losse reactie in te sturen bij de internetconsultatie.

Het besluit biedt 16- en 17-jarige leerlingen met een havo-of vwo diploma de mogelijkheid via het vavo één of meer extra havo- of vwo-vakken te behalen. Aanleiding hiervoor kan zijn dat leerlingen in het vo een verkeerd profiel hebben gekozen en dit willen rechttrekken of dat zij hun kennisniveau van het gekozen profiel willen verbeteren.

Het vavo is direct toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. Vo-scholen kunnen nu 16- en 17-jarigen uitbesteden, wanneer deze leerlingen zijn gezakt voor hun eindexamen of vakken op een hoger niveau willen doen. Met dit ontwerpbesluit wordt het ook mogelijk voor gediplomeerde leerlingen om extra vakken te doen op het niveau waarop ze al zijn gediplomeerd.
 
De MBO Raad staat positief tegenover deze verruimingsmogelijkheid: als  het vavo ook toegankelijk is voor 16 en 17-jarigen met een diploma, kunnen wij als sector een extra bijdrage leveren aan optimale kansen voor deze jongeren. Wel vinden we het jammer dat het ontwerpbesluit zich alleen richt op gediplomeerde havisten en vwo’ers. De MBO Raad vindt dat ook vmbo’ers moeten kunnen profiteren van de verruiming van de uitbestedingsmogelijkheden.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur