Inzet MBO Raad bij vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

11-06-2019

Op 13 juni debatteert de vaste Kamercommissie over de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024. Voorafgaand aan dit debat stuurde de MBO Raad een brief aan de Kamercommissie om de inzet en standpunten van de MBO Raad te benadrukken. Deze brief is hiernaast te lezen.

Op 10 april jongstleden sloeg de onderwijsinspectie alarm met het nieuws dat het aantal kinderen dat onvoldoende basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale vaardigheden beheerst, stijgt. Vervolgens bracht de SER zijn advies uit waarin we lezen dat het aantal laaggeletterden toeneemt. De MBO Raad vindt dit ernstige signalen; voor alle studenten zijn goede basisvaardigheden van essentieel belang om mee te komen in een complexe samenleving die voortdurend in verandering is.

Overkoepelende term

De MBO Raad ziet laaggeletterdheid, net als de SER, als overkoepelende term voor onvoldoende basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Wij denken dat het tij alleen kan worden gekeerd door te investeren in een stevige basisinfrastructuur in het funderend onderwijs en voor volwassenen. Die is op dit moment onvoldoende op orde.

Vijf suggesties

In de brief geeft de MBO Raad vijf concrete suggesties die aansluiten op de constateringen in het verslag van de onderwijsinspectie en de aanbevelingen uit het rapport van de SER.

  1. Investeer in goed onderwijs in de basisvaardigheden in het funderend onderwijs
  2. Maak voor volwassenen geïntegreerde trajecten met gemengde financiering mogelijk
  3. Zorg voor optimale, meerjarige condities voor samenwerking in de regio
  4. Faciliteer simpeler borging van kwaliteit
  5. Zorg voor realistische ambities en voldoende middelen

De volledige brief met de uitgewerkte suggesties is in het document hiernaast te lezen (pdf).

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673