Kabinetsreactie op rekenbrief NVvW

09-01-2019

Het is nog niet mogelijk om rekenen in het vo te examineren als onderdeel van het bestaande curriculum. Dit stelt de minister voor OCW in reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde leraren (NVvW).

Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle
Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle

Een meerderheid van de Vaste commissie voor OCW verzocht de minister eerst op deze brief van NVvW te reageren voordat het algemeen overleg over de toekomst van het rekenonderwijs kan plaatsvinden. Dit leidde voor het kerstreces tot uitstel van het debat dat aanvankelijk gepland stond op 12 december 2018.

Gezamenlijke brief

Voorafgaand aan dit geplande overleg stuurde de MBO Raad, samen met BVMBO, NRTO en JOB een brief aan de ministers van/voor OCW om aandacht te vragen voor het moment waarop rekenen in het mbo zou gaan meetellen. Aanleiding hiervoor was de discrepantie in het invoeringstraject. In het vo zal in schooljaar 2020-2021 worden gediplomeerd volgens het nieuwe regime. Door de structuurkenmerken van het mbo telt rekenen voor veel mbo-studenten al in het studiejaar 2019-2020 mee. Tijdens de procedurevergadering op 13 december verzochten Kamerleden ook om een kabinetsreactie op deze gezamenlijke brief van het mbo.

De MBO Raad betreurt het uitstel van het debat over rekenen en hoopt dat dit zo snel mogelijk in het nieuwe jaar wordt ingepland. De lange onduidelijkheid over het te voeren beleid, zet de technische uitvoerbaarheid van de kabinetsplannen onder druk.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673