Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen van start

18-04-2018

Vanaf vandaag staat de website van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen (www.levenlangontwikkelen.nl) online om scholen te ondersteunen, inspireren en stimuleren bij het ontwikkelen van maatwerk voor volwassenen. Daarbij ligt de focus op kennis- en informatiedeling.

Het kennispunt richt zich op medewerkers op mbo-scholen die zich bezighouden met het thema leven lang ontwikkelen. In februari heeft MBO Raad-voorzitter Ton Heerts aan alle scholen een oproep gedaan om contactpersonen voor te dragen. Zij vormen samen het netwerk contactpersonen leven lang ontwikkelen en ontvangen van het kennispunt uitnodigingen voor bijeenkomsten. Daarnaast betrekt het kennispunt deze contactpersonen bij de organisatie van bezoeken waarbij bestuurders en uitvoerders op mbo-scholen in gesprek gaan over leven lang ontwikkelen.

Het kennispunt gaat in 2018:

  • samen met OCW, Inspectie en scholen handreikingen en gevalideerde publicaties ontwikkelen (over wet- en regelgeving in de praktijk)
  • verschillende thema- en expertbijeenkomsten organiseren en deelnemen aan onderwijsconferenties
  • nieuwsbrieven uitbrengen over ontwikkelingen rondom het thema leven lang ontwikkelen
  • tijdens 55 schoolbezoeken in gesprek met bestuursleden over visie, beleid en de uitvoering van een leven lang ontwikkelen
  • opbrengsten van het project bundelen
  • praktijkvoorbeelden etaleren op de website
  • belemmeringen inventariseren bij de vormgeving van maatwerk voor volwassenen en mogelijke oplossingsrichtingen voor de scholen opstellen
  • partijen (scholen, netwerken, platforms en steunpunten) in het mbo met elkaar verbinden.

Animatie leven lang ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert. Wat betekent dit voor starters, herstarters en doorstarters? Waarom is het mbo dé aangewezen partner voor overheid en bedrijfsleven om werk te maken van een leven lang ontwikkelen? Bekijk het in de onderstaande animatie, ontwikkeld in opdracht van de MBO Raad.

Leven Lang Ontwikkelen

Afbeelding van Ineke Magdelijns

Ineke Magdelijns

Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen
Charlotte Lugtenburg

Charlotte Lugtenburg

Projectadviseur Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen
Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen