Kennispunt Onderwijs & Examinering van start

18-01-2018

Met het inluiden van het nieuwe jaar is het Kennispunt Onderwijs & Examinering, een samenvoeging van het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS, van start gegaan. Door deze intensievere samenwerking kunnen alle mbo-scholen (bekostigd en niet-bekostigd) op één plek terecht voor vragen over de kwalificatiestructuur, keuzedelen, onderwijstijd, examinering, vrijstellingen en toelatingsrecht.

Scholen kunnen bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering:

 • informatie vinden over wet- en regelgeving, handreikingen en servicedocumenten
 • vragen stellen over onderwijs en examinering in het mbo
 • praktijkvoorbeelden delen en ophalen
 • samenwerkingen (met andere netwerken) realiseren.

  Het Kennispunt Onderwijs & Examinering:

 • ontwikkelt met scholen handreikingen en gevalideerde publicaties (over wet- en regelgeving in de praktijk)
 • verbindt partijen in het mbo met elkaar: scholen, netwerken, platforms en steunpunten
 • organiseert verschillende bijeenkomsten en neemt deel aan onderwijsconferenties
 • brengt regelmatig een nieuwsbrief uit
 • is vijf dagen per week (telefonisch) bereikbaar voor vragen.

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur