MBO Raad: ‘Maak vaart met overheveling inburgering naar gemeentes’

12-12-2017

Als het aan MBO Raad-voorzitter Ton Heerts, ligt, licht minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid morgen tijdens het debat over inburgering en integratie toe hoe hij de toezegging van het vorige kabinet om de gemeenten weer verantwoordelijk te maken voor inburgering om gaat zetten in concrete actie. De minister refereert aan deze toezegging vandaag in een interview in de Telegraaf. Deze stap past naadloos bij de oproep die de MBO Raad doet in een brief aan de Vaste Kamercommissie SZW namens de mbo-scholen. Ton Heerts: “De regie op inburgering terug bij de gemeenten zal voor vele nieuwkomers de integratie vergemakkelijken. Direct na binnenkomst moeten zij snel kunnen starten met taalles in combinatie met  onderwijs. Voor jonge nieuwkomers in combinatie met een beroepsopleiding. Voor oudere nieuwkomers die al de nodige diploma’s en werkervaring hebben, in combinatie met het halen van bijvoorbeeld certificaten.”

Afbeelding van Flickr.com, Christine Cavalier, CC-licentie
Afbeelding van Flickr.com, Christine Cavalier, CC-licentie

De minister geeft in het interview aan dat de wijze waarop inburgering nu is vormgegeven, nieuwkomers onvoldoende in staat stelt hun plek in onze samenleving en op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Heerts: “Vanaf hun 18e zijn nieuwkomers verantwoordelijk voor hun eigen inburgering, waaronder de inkoop van hun taallessen. Het is lastig de weg te vinden in het doolhof van aanbieders dat daardoor is ontstaan. Alle goede bedoelingen ten spijt. Door de regie weer bij de gemeenten te leggen, kan beter gestuurd worden op kwaliteit. En helpen we nieuwkomers snel op weg.”

Drie vliegen in één klap

Dat is overigens niet het enige wat volgens de MBO Raad moet gebeuren. “Taalles is één, maar daar heb je natuurlijk nog geen baan mee. Onze arbeidsmarkt vraagt om vakmensen, met bepaalde kennis en vaardigheden. Jonge nieuwkomers zonder opleiding moeten de kans krijgen om tegelijk met hun taallessen een beroepsopleiding te starten. Leren in een werkomgeving helpt ze bij het opdoen van beroepsvaardigheden, in het leren van de taal en in het leren van de cultuur. Drie vliegen in één klap dus.” Om dat mogelijk te maken moet een aantal drempels worden weggenomen. “Zoals financiële drempels. Voor inburgering en voor een beroepsopleiding wordt gebruikt gemaakt van aparte potjes, die elkaar qua regelgeving in de weg kunnen zitten. Maak daar een einde aan en zorg dat nieuwkomers voldoende tijd en middelen hebben om zowel hun inburgering als hun beroepsopleiding met een geïntegreerd traject te kunnen oppakken.”

Wat Heerts betreft zal er in het te sluiten nationaal skillsakkoord ook aandacht uitgaan naar de scholing van nieuwkomers. De minister van OCW kondigde dit akkoord vorige week aan tijdens de behandeling van de begroting OCW 2018. Onder meer de MBO Raad dringt aan op zo’n akkoord voor een leven lang ontwikkelen. “Het is echt urgent alle werkenden en werkzoekenden goed aangesloten te houden op wat een snel veranderende arbeidsmarkt vraagt. Dat is inclusief nieuwkomers.” De MBO Raad roept de minister van SZW dan ook op om snel met de collega-bewindslieden van OCW en EZK om de te tafel te gaan en het akkoord vorm te geven. De minister van OCW heeft toegezegd voor de zomer van 2018 met een brief aan de Kamer te komen over het akkoord. Heerts: ”Vanzelfsprekend is het mbo als opleider van bijna de helft van de beroepsbevolking, waaronder nieuwkomers, daarin de natuurlijke partner voor SZW, EZK en OCW.”

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673