MBO Raad, CNV Onderwijs en FvOv/UNIENFTO akkoord met uitvoeringsovereenkomst mbo

15-10-2015

De MBO Raad, CNV Onderwijs en FvOv/UNIENFTO zijn op 15 oktober 2015 akkoord gegaan met een uitvoeringsovereenkomst voor de mbo-sector. Daardoor stijgen de salarissen in het mbo in 2015 met in totaal 2,05% en ontvangen werknemers eenmalig € 500 bruto. Partijen hebben deze afspraak gemaakt vooruitlopend op het sluiten van een nieuwe cao mbo.

 

De MBO Raad, CNV Onderwijs en FvOv/UNIENFTO zijn op 15 oktober 2015 akkoord gegaan met een uitvoeringsovereenkomst voor de mbo-sector. Daardoor stijgen de salarissen in het mbo in 2015 met in totaal 2,05% en ontvangen werknemers eenmalig € 500 bruto. Partijen hebben deze afspraak gemaakt vooruitlopend op het sluiten van een nieuwe cao mbo. Werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor hun medewerkers om de afgesproken loonsverhoging voor 2015 uit het Loonruimte-akkoord nog in 2015 uit te betalen, ook al is er op heel korte termijn nog geen nieuwe cao. Bovendien creëert dit rust die volgens werkgevers ten goede komt aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015 2016

De gesloten uitvoeringsovereenkomst is een direct gevolg van de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015 2016. Deze is bovensectoraal afgesloten tussen het kabinet en de werkgevers en vakbonden in de overheids- en onderwijssectoren. De in dit akkoord afgesproken loonstijging voor 2015 zal op basis van de uitvoeringsovereenkomst als volgt aan de werknemers in het mbo worden toegekend: •0,8% loonstijging per 1 januari 2015; •1,25% loonstijging per 1 september 2015; •eenmalig € 500 bruto per fte voor werknemers die op 30 september 2015 in dienst waren. Deze salarismaatregelen worden met terugwerkende kracht uitbetaald in november 2015.

Wél een uitvoeringsovereenkomst, nog geen cao

De MBO Raad, CNV Onderwijs en FvOv/UNIENFTO hebben geconstateerd dat er meer tijd nodig is voor het sluiten van een nieuwe, volwaardige cao mbo. Tegelijk hebben partijen verklaard achter de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 te staan. Werknemers in het mbo mogen er niet de dupe van worden dat er nu nog geen nieuwe cao is. Daarom zullen op basis van de gesloten uitvoeringsovereenkomst werkgevers in het mbo de hierboven genoemde salarismaatregelen uitvoeren vooruitlopend op een nieuwe cao mbo. In de nieuwe cao mbo zullen deze salarismaatregelen formeel worden verwerkt. Partijen hebben afgesproken om het gesprek bij voorkeur nog in oktober voort te zetten met als streven om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per 1 juli 2016, een nieuwe cao te sluiten met een looptijd tot en met 31 december 2016.