MBO Raad eens met adviesrecht voor studenten op schoolkosten

29-09-2016

De MBO Raad deelt het standpunt van de SP, D66 en de PvdA dat de studenten moeten kunnen meepraten over de opleidingsgebonden kosten die zij zelf betalen. De Kamer debatteert vanmiddag over onder meer het adviesrecht van studenten op schoolkosten van het mbo.

Afbeelding van studenten op het ID College
Afbeelding van studenten op het ID College.

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Onderwijs is niet gratis. Scholen investeren gemiddeld 8100 euro per student. Daarvan betalen zij onder andere de docenten, instructeurs, de lokalen, inrichting van de praktijkruimtes, gas en licht. De student zelf is verantwoordelijk voor het kopen van zijn boeken, en van sommige zaken die specifiek zijn voor zijn opleiding en echt zijn eigendom zijn: een kapperschaar, een koksmes, werkkleding. Gemiddeld zijn de kosten voor de student zo’n 350 euro, waarvan een groot deel eenmalig is. Scholen zijn transparant over deze kosten aan de voorkant.”

Scholen vinden het hun verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de schoolkosten voor de student zo laag mogelijk gehouden worden. Ton Heerts: “Daarbij zijn goede ideeën van studenten zoals geld terug voor boeken die niet worden gebruikt zeer welkom. En kritisch meekijken of bepaalde zaken echt wel nodig zijn ook. Bij meerdere mbo-scholen, zoals in Twente, werkt dat al zo en zijn er met studentenraden heel concrete afspraken gemaakt.”

Met de JOB, Stichting Leergeld en de VNG heeft de MBO Raad de afgelopen tijd aangedrongen op reparatie van de door het kabinet afgeschafte tegemoetkoming in de schoolkosten voor financieel minder draagkrachtige ouders van mbo-studenten. Ton Heerts: “De minister heeft ons inmiddels toegezegd dat ze dit studiejaar 5 miljoen beschikbaar stelt zodat de scholen deze groep kunnen helpen. Daarna trekt ze 10 miljoen per studiejaar uit. We volgen nauwlettend of dat voldoende is voor alle studenten die extra steun nodig hebben. Ook betaalt de mbo-scholen de ov-jaarkaart voor alle minderjarige studenten uit eigen middelen.”

De MBO Raad wil ook dat de Kamer kritisch kijkt naar de ongelijkheid tussen minderjarige mbo-studenten en vo-leerlingen van dezelfde leeftijd. Ton Heerts: “Minderjarige leerlingen in het vo krijgen gratis schoolboeken, hun leeftijdsgenoten in het mbo moeten daarvoor betalen. Wij pleiten er dus voor dat de overheid deze mbo-studenten op dezelfde manier tegemoet komt. Meerderjarige mbo’ers hebben recht op studiefinanciering en krijgen op die manier een tegemoetkoming in hun schoolkosten.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673