MBO Raad en Vereniging Hogescholen ondertekenen convenant Associate degree

04-07-2018

Op 3 juli ondertekenden de voorzitters van de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen, Ton Heerts en Thom de Graaf, het convenant Associate degree (Ad). Met dit convenant bevestigen beide brancheverenigingen de wens tot samenwerking rondom de Ad-opleidingen. Het uitgangspunt is dat voor het ontwikkelen en aanbieden van een Ad-opleiding in het publieke stelsel de samenwerking nog beter wordt opgezocht.

De Ad is een aantrekkelijke manier voor mbo’ers om door te studeren. Voor directe doorstromers vanuit het mbo biedt de Ad als zelfstandige hbo-opleiding een alternatief naast de hbo-bachelor. Voor afgestudeerden die niet direct van plan zijn om een hbo-bacheloropleiding te gaan volgen, of voor werkenden, biedt de Ad een interessante optie om later in hun carrière door te studeren en aan hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te blijven werken. De Ad is daarom in het kader van leven lang ontwikkelen een prima optie.

Ad als zelfstandige opleiding
Met de wetswijziging per 1 januari 2018 is de Ad een zelfstandige hbo-opleiding geworden, los van de hbo- bacheloropleiding. Hierdoor krijgt de Ad duidelijker een eigen profiel. Hogescholen kunnen de Ad in samenwerking met een mbo-school aanbieden, mits tenminste de helft van het programma, waaronder in ieder geval de afstudeerfase en het afsluitend examen, wordt verzorgd door het hbo.

associate degree
Ton Heerts en Thom de Graaf bevestigen de wens tot samenwerking rondom de Ad-opleidingen (foto: Henriette Guest).

Met dit convenant herbevestigen de brancheverenigingen hun wens om samen te werken. Zij stimuleren hun leden om de samenwerking in de regio’s op te zoeken en de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen die door de wetswijziging zijn ontstaan.

Publieke samenwerking
De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen spreken, door ondertekening van dit convenant, hun sterke voorkeur uit voor publieke samenwerking. Dit betekent voor het mbo dat een school die - als verdieping van haar eigen onderwijs of vanwege een geconstateerde arbeidsmarktbehoefte - betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een Ad-programma zich tot een bekostigde hogeschool wendt. Voor het hbo betekent dit de verantwoordelijkheid om met een mbo-school die bij een hogeschool aanklopt de samenwerking nadrukkelijk te verkennen. 

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673