Uitgangspunt blijft: geen mbo zonder vmbo-diploma

20-02-2017

Alvast mbo-lessen volgen als je nog op het vmbo zit, kan een relatief kleine groep jongeren helpen. Het ministerie van OCW noemt in de vandaag verschenen Kamerbrief deze oplossing voor 3000 vmbo’ers  die niet terecht komen bij een vervolgopleiding. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Daar waar dit voornemen een aanvulling is op de al lopende initiatieven in de aansluiting zullen mbo-scholen dat zeker helpen mogelijk maken. Mbo- en vmbo-scholen werken in de regio op allerlei manieren samen om de overgang tussen vmbo en mbo zo goed mogelijk te laten verlopen voor de jaarlijks bijna 100.000 jongeren die een beroepsopleiding gaan volgen.”

Afbeelding van diploma

In de brief schrijven de minister en staatssecretaris hoe zij de opzet van het vmbo praktisch willen verbeteren.  Vo-scholen kunnen voortaan een doorlopende leerlijn aanbieden waarbij vmbo en mbo voor een deel in elkaar geschoven worden. Doordat vmbo-leerlingen eerder lessen kunnen volgen op het mbo, is de overstap voor hen minder groot. Ton Heerts: “Het gaat volgens het kabinet niet om een stelselwijziging: nergens in de Kamerbrief staat ook dat het vmbo-diploma komt te vervallen. Waar verbeteringen mogelijk zijn, werken we uiteraard mee.”

Samenwerking tussen vmbo en mbo moet vooral in de regio plaatsvinden. Ton Heerts: “Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van mbo-docenten die lessen verzorgen op het vmbo. Mede daarom heeft de MBO Raad de afgelopen maanden meegewerkt aan de organisatie van een viertal conferenties over de doorstroom vmbo-mbo in de regio.” Daarnaast zijn er de Vakmanschaps- en Techniekroutes waarin wordt geëxperimenteerd met de doorlopende leerroute vmbo-mbo. In deze trajecten gaat het om relatief kleine aantallen jongeren.

Ton Heerts: “Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is het toegangsbewijs voor het beroepsonderwijs. Van een afschaffing van een diploma als toegangsbewijs kan geen sprake zijn. Vergelijk de overgang van het havo naar het hbo: dat kan alleen met een diploma. “ Voor de grote meerderheid van de jongeren komt de overstap van het vmbo naar het mbo op een goed moment. “Na vier jaar voortgezet onderwijs zijn ze toe aan een nieuwe stap, de beroepsopleiding. Dat scholen samenwerken om die overgang zo soepel mogelijk te maken, gebeurt al in de praktijk, onder meer door het mbo kleinschalig te organiseren. De rollen daarbij zijn ook duidelijk: het vmbo is oriënterend van aard, het mbo is kwalificerend.”

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur