MBO Raad kritisch op wetsvoorstel lerarenregister

27-09-2016

Begin oktober behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel lerarenregister. Met dit wetsvoorstel komen alle docenten verplicht in een register en zullen zij voldoende bij- en nascholingsactiviteiten moeten verrichten om in het lerarenregister te kunnen blijven. De MBO Raad is positief over een lerarenregister als instrument om bekwaamheidsonderhoud van docenten te stimuleren, maar kritisch over dit wetsvoorstel.

Zo heeft de verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor goed onderwijs en goed hr-beleid geen vertaling gekregen in de diverse onderdelen van ‘de professionele keten’, zoals die beschreven zijn in het wetsvoorstel. Ook zijn er nog veel uitwerkingsvragen, maar wordt de Tweede Kamer nu al gevraagd om de einduitkomst vast te stellen. Met de PO-Raad en VO-raad is daarom een gezamenlijke brief opgesteld om de Tweede Kamer te informeren over onze zorgen.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673