MBO Raad lanceert met OCW burgerschapsagenda

07-02-2017

De MBO Raad lanceert namens de mbo-scholen samen met het ministerie van OCW een burgerschapsagenda. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Burgerschapsvaardigheden zijn, anders dan beroepsvaardigheden, niet één op één te meten. Hoe meet je of een student voldoende kritisch denkt of voldoende sociaal vaardig is? Scholen doen veel aan burgerschap, maar verdere investeringen zijn nodig, in aansluiting op wat er ook op de basisschool, het voortgezet onderwijs, thuis, in de buurt, op het werk aan inzet is. Het speelt ten slotte overal.” 

Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

Heerts: “Mbo-scholen leren jongeren niet alleen een vak, maar begeleiden hen op school en in de stages ook in hun ontwikkeling naar volwassenheid (burgerschap). Dit betekent dat in de lessen ook aandacht is voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, politiek bewustzijn, loopbaanvaardigheden, kritische denkvaardigheden en andere vaardigheden die je nodig hebt om in onze samenleving en op de arbeidsmarkt te kunnen meedoen.” 

Anders dan de beroepseisen voor de verschillende beroepsgroepen, die zijn uitgewerkt in verschillende kwalificatiedossiers, zijn de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap voor alle opleidingen identiek. Dit betekent dat dezelfde kaders gelden voor studenten van alle leeftijden, alle niveaus en alle sectoren. Het is vervolgens aan de scholen om op basis van een eigen visie op burgerschapsvorming een passende vertaalslag te maken voor de verschillende studentgroepen die zij met hun onderwijs bedienen.

“Uit onderzoek blijkt dat mbo-scholen dit best lastig vinden,” zegt Heerts. “De kaders zijn ruim en de diversiteit binnen één school en tussen scholen is groot. Samen met de minister zetten we er daarom op in om scholen met hun docenten te ondersteunen in het maken van die vertaalslag, zodat iedere student díe vaardigheden kan doorontwikkelen die voor hem of haar het meest passend en betekenisvol zijn.”

De MBO Raad gaat ervan uit dat de agenda de komende maanden wordt ingevuld. De basis is al gelegd met de handreiking kritische denkvaardigheden die oktober 2016 is uitgebracht.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur