MBO Raad nodigt vakbonden uit voor spoedoverleg over aannames platform medezeggenschap mbo

27-09-2019

De MBO Raad wil maandag met de vakbonden om tafel om de verkenning naar de functiemix in het mbo van het Platform Medezeggenschap samen te analyseren. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: “De aannames die het platform neerzet in haar verkenning zijn onjuist en zeer schadelijk voor het mbo als geheel. We kunnen ze ook niet rijmen met de conclusies die wij zelf trekken uit de feiten en de cao-afspraken die we met de vakbonden hebben.” 

Heerts: ‘We zijn in het mbo trots op elke werknemer. Met de vakbonden vinden we: het mbo ‘is a great place to work’. En samen werken we keihard aan goede arbeidsvoorwaarden voor het onderwijspersoneel. Onderwijsgevenden zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en onze studenten. Dat we daarin succes boeken zien we onder meer terug in het feit dat ook steeds meer jonge docenten kiezen voor lesgeven in het mbo en dat onderwijsgevenden steeds tevredener zijn over hun werk. Ook zien we dat de investeringen in het onderwijs zelf steeds verder stijgen. Dat zeggen we niet zelf, het mbo is het meest getoetste onderwijs van dit land. De kwaliteit van het mbo wordt elk jaar onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs, de financiële staat van het mbo wordt elk jaar in beeld gebracht via de Benchmark mbo en de tevredenheid wordt gemeten via het medewerkersonderzoek.”

De ondernemingsraden op de scholen zijn zeer belangrijk, zegt Heerts. “Zij zijn samen met de bestuurders verantwoordelijk voor het formatiebeleid en meerjarig financieel beleid, dus hoeveel onderwijsgevenden nodig zijn en hoeveel middelen er worden besteed aan het onderwijs zelf. Dat regelen de werkgevers en de werknemers in het mbo per school dus samen zelf.”

De MBO Raad en de vakbonden zijn al geruime tijd in gesprek over formatiebeleid op instellingsniveau. “De aannames van het platform medezeggenschap vragen om een vergelijking met de feiten die we samen met de vakbonden hanteren.”