MBO Raad positief over plannen financiële ondersteuning voor minderjarige mbo’ers

22-06-2016

De MBO Raad staat positief tegenover het idee van de PvdA voor meer financiële ondersteuning voor minderjarige mbo’ers om kansongelijkheid tegen te gaan. De PvdA sluit daarmee aan bij de oproep van de MBO Raad om minderjarige mbo’ers en hun ouders dezelfde rechten te geven als hun leeftijdsgenoten in het vo. In tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten in het vo waar de overheid boeken betaalt, moeten mbo-studenten zelf hun studiemateriaal betalen.

Afbeelding van student op het mbo

Vandaag debatteert de Kamer naar aanleiding van het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs over kansongelijkheid in het Onderwijs. De conclusies van de Inspectie over kansongelijkheid sluiten aan bij de oproep die de MBO Raad eerder dit jaar publiek maakte: zorg dat jongeren gelijke kansen krijgen en ga daarom vroegselectie in het onderwijs tegen. Deze oproep lanceerde de MBO Raad als onderdeel van zijn visie op de toekomst van het beroepsonderwijs, het mbo in 2025.
 
Eerder dit jaar publiceerde de MBO Raad ook samen met studentenorganisatie JOB, Stichting Leergeld en VNG een pamflet met de oproep financiële drempels voor mbo-studenten weg te nemen. Met de afschaffing van de wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) in 2015 is het budget voor minimagezinnen overgegaan naar het kindgebonden budget. Dit heeft nadelige gevolgen voor de financiële positie van minimagezinnen met kinderen in het mbo.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673