MBO Raad: samenwerking met werkgevers Techniek en Bouw ter discussie

30-03-2017

De MBO Raad stelt de samenwerking met de werkgevers in de Techniek en Bouw ter discussie. Aanleiding is de voortdurende kritiek van de werkgevers in deze branches, met als voorlopig dieptepunt de uitspraken in de media de afgelopen dagen, dat 'mbo'ers voor de werkloosheid worden opgeleid' en dat er 'harder in het mbo moet worden ingegrepen'.

Ton Heerts voorzitter MBO Raad: “Met het bedrijfsleven vormen we samen de organisatie die de opleidingseisen en stageplekken moet verzorgen voor het beroepsonderwijs; SBB. Als er dan gesteld wordt dat er te weinig samenwerking is, vraag ik me af of we nog wel verder kunnen. In het Techniekpact, bij de Bouwagenda en in de zorg werken scholen en bedrijfsleven regionaal uitstekend samen, met resultaat. Ook de Centra voor Innovatief Vakmanschap, waarin de samenwerking in de techniek centraal staat, zijn enorm geprezen de afgelopen periode. Het mbo draagt in de breedte ongekend veel bij aan het laag houden dan wel omlaag brengen van de jeugdwerkloosheid. We hadden ook tijdens de crisis van de afgelopen jaren een lage werkloosheid in vergelijking met andere landen in Europa. En de kwaliteit van het mbo en de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt worden nationaal en internationaal erkend. Dan is de kritiek van vandaag volledig misplaatst en een deuk in het vertrouwen. Daar komt bij dat op deze manier een beeld van het beroepsonderwijs wordt gecreëerd dat ver af staat van de werkelijkheid. Het is een minachting van alle studenten en al het goede werk in het beroepsonderwijs."

De MBO Raad zal de werkgevers in de Techniek en Bouw maar ook VNO-NCW en MKB Nederland uitnodigen voor een gesprek.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673