Mbo-studenten kiezen vaker voor techniek

27-06-2017

Afgelopen jaar hebben mbo-scholen goede resultaten geboekt binnen het Techniekpact. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage die Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, 26 juni overhandigde aan de minister van OCW. Dit gebeurde tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact op het Mediapark in Hilversum. De rapportage schetst hoe partijen van het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt zich regionaal inzetten om de landelijke ambities waar te maken.

Uit de monitor met arbeidsmarkt- en onderwijscijfers blijkt dat de instroom in het technisch mbo de afgelopen twee jaar licht is gestegen, na een daling in de jaren daarvoor. De mbo-scholen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om meer studenten te stimuleren voor techniek te kiezen, vooral ook meisjes. Ook heeft de MBO Raad in het afgelopen jaar de tekorten van docenten in de techniek onderzocht en is er een actieprogramma opgesteld. Er is continue aandacht voor de aansluiting van vmbo naar mbo, maar ook van mbo naar hbo. De minister prees in het bijzonder de innovatie die mbo-scholen in samenwerking met bedrijven en de regionale overheid realiseren via het Regionaal investeringsfonds.

Hoe het precies staat met de doelstellingen uit het Techniekpact is te lezen in de voortgangsrapportage én in de monitor met cijfers. Dit jaar wordt de monitor aangeboden in een digitale en interactieve omgeving. Via de website techniekpactmonitor.nl vindt u de cijfers op landelijk en regionaal niveau en kunt u zelf aan de slag door juist die filters te gebruiken die voor u van belang zijn.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673