Mbo tevreden over keuze minister voor zorgvuldige invoering rekenen

15-01-2019

Rekenen wordt per 2019-2020 ingevoerd, maar gaat pas meetellen voor mbo-studenten die in 2020-2021 of later hun diploma behalen. Dit bevestigt de minister van OCW in haar reactie aan de Tweede Kamer op een gezamenlijke brief van de MBO Raad, JOB, BVMBO en NRTO. De organisaties uitten in december hun zorgen over de voorgenomen invoering van de slaag-zakregeling in 2019-2020 en zijn tevreden met deze beslissing van de minister.

Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle
Afbeelding van Skills the Finals 2018, IJsselhallen in Zwolle

Minister herkent zorgen

De minister begrijpt de zorgen van de briefschrijvers en ziet dat scholen tijd nodig hebben om studenten goed voor te lichten, rekenexamens te ontwikkelen en te bepalen hoe en waar ze deze willen afnemen. Deze uitdaging die op het mbo afkomt is fors. Ook andere ontwikkelingen hebben volgens de minister impact op de sector, zoals het zetten van de volgende stappen in het thema leven lang ontwikkelen. Daarom laat de minister weten dat rekenen in het mbo pas gaat meetellen voor studenten die in 2019-2020 met een opleiding beginnen én het diploma behalen in of na het studiejaar 2020-2021.

Reactie betrokken partijen

MBO Raad, JOB, BVMBO en NRTO zijn tevreden met deze beslissing die in het belang is van scholen, rekendocenten en studenten. Tegelijk maken de organisaties  nog steeds zorgen over het gehele invoeringstraject. Scholen hebben voldoende tijd nodig om zich voor te bereiden op de invoering van de slaag-zakregeling voor rekenen. Dit voorjaar moeten scholen de wijze van examineren al opnemen in de OER voor komend studiejaar. Uitstel van het debat door de Vaste commissie voor OCW maakt dit moeilijk realiseerbaar.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673