Melding maken kleinschalige, unieke beroepsopleiding

12-09-2018

Een mbo-school kan sinds 1 augustus bij de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) een melding maken wanneer een kleinschalige, unieke beroepsopleiding dreigt te verdwijnen. Vervolgens kan de minister van OCW, als uiterste redmiddel, een school het alleenrecht geven om een opleiding aan te bieden. De voorwaarden om in aanmerking te komen staan op de website van CMMBO.

Afbeelding van Tweede Kamer, Flickr, CC-licentie, -JvL-
Afbeelding van Tweede Kamer, Flickr, CC-licentie, -JvL-

Sinds dit studiejaar heeft de minister van OCW de mogelijkheid aan een mbo-school voor vijf jaar het alleenrecht toewijzen om een opleiding aan te bieden. Dit is een uiterste redmiddel als een unieke, kleinschalige beroepsopleiding bijvoorbeeld nog wel van belang blijft voor de arbeidsmarkt. De minister maakt alleen gebruik van haar bevoegdheid als zelfregulering door de scholen of via de sectorkamer Specialistisch Vakmanschap van SBB geen uitkomst biedt. De minister vraagt in zo’n situatie advies aan CMMBO.

Samenwerkingscollege

Sinds 1 augustus is ook de wetgeving in werking gereden die samenwerking tussen twee of meerdere mbo-scholen mogelijk voor het gezamenlijk aanbieden van (clusters van) opleidingen. Het samenwerkingscollege kan uitkomst bieden bij krimp of het in stand houden van innovatief wendbaar beroepsonderwijs. De wet lost een aantal (ervaren) knelpunten bij samenwerking op en stelt voorwaarden. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de mbo-scholen.

Afbeelding van Heleen Beurskens

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673