Minister Bruins maakt overgangsregeling regieverpleegkundige bekend

12-06-2019

Minister Bruno Bruins van medische zorg en sport maakte onlangs de details bekend van de overgangsregeling voor verpleegkundigen die aan de slag willen als regieverpleegkundige. Voor mbo/inservice opgeleide verpleegkundigen betekent dit dat zij, na het volgen van extra scholing, als regieverpleegkundige in het BIG-register worden opgenomen. De MBO Raad is blij dat de minister koos voor een regeling die relatief gunstig uitpakt voor mbo/inservice opgeleide verpleegkundigen.

Hbo-opgeleide verpleegkundigen die na 2012 hun diploma behaalden kunnen zich direct laten registreren als regieverpleegkundige. De overgangsregeling geldt voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau.

Opt-out scenario

Een commissie van deskundigen uit het beroepsveld onderzocht verschillende opties voor een overgangsregeling. De MBO Raad is blij dat de minister van de twee scenario’s die uiteindelijk voorlagen koos voor het ‘opt-out’ scenario. Dit houdt concreet in dat deze twee bovengenoemde groepen verpleegkundigen (hbo-v opgeleiden vóór 2012 en mbo-/inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6) zich, bij start van de overgangsregeling, direct kunnen laten registreren als regieverpleegkundige. Mbo-geschoolde verpleegkundigen moeten conform het voorstel wel extra scholing volgen en voldoende uren als regieverpleegkundige hebben gewerkt voor ze definitief als regieverpleegkundige in het BIG-register worden opgenomen. Ze krijgen hier vijf jaar de tijd voor.

BIG-register

Regieverpleegkundige is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. Dit register bevat de lijst van beschermde groepen in de gezondheidszorg en geeft aan wat de bevoegdheden van de beoefenaars van deze beroepen zijn.

De minister werkt de overgangsregeling de komende tijd uit in een wetsvoorstel. 

Tineke Snel

Tineke Snel

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg