Minister reageert op oproep Ton Heerts voor vergaande samenwerking scholen

30-05-2018

Uit haar brief aan de Tweede Kamer op het FD-artikel 'Fusiegolf in het mbo is onvermijdelijk' blijkt dat de minister van OCW het in grote lijnen eens is met de analyse van MBO Raad-voorzitter Ton Heerts dat nauwe samenwerking tussen scholen nodig is om te anticiperen op het dalende aantal mbo-studenten.

Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel
Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel

Heerts sprak op 18 april in een interview met het Financieele Dagblad zijn zorgen uit over de toekomst van het mbo, landelijk en in de regio. Steeds minder jongeren kiezen voor het mbo. Dat komt door demografische krimp: er worden simpelweg minder kinderen geboren. Maar een andere belangrijke oorzaak is avoisering. Door maatschappelijke druk kiezen jongeren vaker voor de havo, terwijl de beroepsroute vmbo-mbo vanwege hun talenten een logischer keuze zou zijn.

De minister onderschrijft vanuit haar eigen analyse en zienswijze in grote lijnen de geschetste ontwikkeling die de voorzitter van de MBO Raad liet optekenen, Heerts: “We hebben met elkaar echt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jongeren kiezen met hun verstand én hun hart voor het ontwikkelen van hun talenten en het kiezen van hun beroep. En dus ook de verantwoordelijkheid om als scholen een opleidingsaanbod te hebben dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt en jongeren iets te kiezen geeft.”

Kleinschaligheid

In het interview met het FD agendeerde Heerts dat vooruitkijken en verantwoordelijkheid nemen belangrijk is om dat te kunnen realiseren. “Vergaande samenwerking is daarvoor de meeste logische oplossing. Soms zal het nog een stap verder gaan, door te fuseren. Maar fuseren is niet het doel. Bij nauwe samenwerking moet er aandacht zijn voor kleinschaligheid en laagdrempeligheid: elke student moet zich bij ons welkom en gezien voelen.” Heerts verwacht dat de brief van de minister de scholen helpt om de juiste stappen te kunnen zetten. “En dat de weerstand die er soms ook is tegen vergaande samenwerking op landelijk niveau, wordt weggenomen. Op die manier kunnen scholen met elkaar hun verantwoordelijkheid blijven nemen om het aanbod van opleidingen goed af te stemmen, met elkaar en het bedrijfsleven, betaalbaar te houden en toegankelijk voor iedereen die zo dicht mogelijk in zijn of haar buurt een beroepsopleiding wil volgen.”

Daarnaast gaan mbo-scholen met vmbo-scholen nog meer inzetten op samenwerking voor een soepele overgang van vmbo’ers naar het mbo. Deze week informeerden de ministers van Onderwijs de Kamer over de stand van zaken rond de aanpak ‘Sterk beroepsonderwijs’ die deze samenwerking intensiveert. Daarnaast gaat de MBO Raad ook de overgang van havisten naar het mbo versoepelen. Ton Heerts:  “Want na het havo is ook het mbo een mooie optie voor een beroepsopleiding. In ons bestuursakkoord hebben we met de minister namens het kabinet afspraken gemaakt om het voor havisten gemakkelijker te maken voor het mbo te kiezen, als ze dat willen. Bijvoorbeeld met een verkorting van de opleiding. Of het goed regelen van vrijstellingen.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673