Nieuwe naam: Platform Sport & Gezonde Leefstijl

03-04-2019

Platform Bewegen en sport gaat vanwege een breder georiënteerde toekomstvisie per april 2019 verder onder de naam Platform Sport & Gezonde Leefstijl. De 39 leden (roc’s) met in totaal 80 sportdocenten, Gezonde School-coördinatoren en andere medewerkers kunnen voor de pijler ‘Sport’ bij dit platform terecht voor bijvoorbeeld de invulling van sporturen in het kader van Burgerschap - de vitale dimensie. Onder de andere pijler ‘Gezonde Leefstijl’ ontwikkelen Gezonde School-coördinatoren voor studenten en medewerkers onder meer programma’s waarin gezonde leefstijl centraal staat. Scholen die verder beleid willen ontwikkelen op beide pijlers kunnen zich aanmelden bij dit vernieuwde platform. Daarnaast zal het platform een centrale functie hebben in het delen van kennis en informatie tussen scholen over sport en gezonde leefstijl voor student én werknemer.

Het Preventieakkoord en het Bestuursakkoord mbo ‘Trots, vertrouwen en lef’ versterkten de leden van het platform in hun behoefte aan een nieuwe koers en nieuwe naam. Het Preventieakkoord besteedt ruimschoots aandacht aan leefstijlthema’s waarmee de scholen al geruime tijd bezig zijn. De MBO Raad onderschrijft de behoefte aan het verankeren van informatie en acties die voortkomen uit het Preventieakkoord. Het Bestuursakkoord mbo waarin onder andere afspraken staan over goed werkgeverschap geeft tevens aanleiding om met het platform een bredere weg in te slaan.

platform sport en gezonde leefstijl
CIOS Rijn IJssel wint de voorronde van MBO NK Zaalvoetbal (dames) voor de provincie Gelderland.
afbeelding Natascha Ponsioen

Natascha Ponsioen

Projectleider Gezonde School, Sport & Gezonde Leefstijl en TestJeLeefstijl