OESO lovend over aansluiting mbo

21-09-2016

Het Nederlandse onderwijsstelsel neemt in internationaal opzicht een sterke positie in, mede dankzij het mbo. Dit concludeert de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in het rapport Education at a Glance.

"Nederland heeft een sterk systeem van middelbaar beroepsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt", schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij het rapport. "Daarbij heeft Nederland in internationaal perspectief een van de laagste percentages van jongeren die niet aan onderwijs of werk deelnemen."