OESO wederom lovend over mbo

12-09-2017

Evenals vorige jaren neemt het Nederlandse onderwijsstelsel internationaal gezien een sterke positie in, mede dankzij het mbo. Dit stelt de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in haar rapport Education at a Glance 2017. In deze publicatie vergelijkt de OESO de onderwijsstelsels van de meest welvarende landen over de wereld.

Een eerste blik op de specifieke OESO rapportage over de Nederlandse onderwijssituatie geeft aan: “Nederland heeft een sterk stelsel van beroepsonderwijs met hoge slagingspercentages en goede arbeidsmarkperspectieven.” 

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Perswoordvoerder
06 - 50 27 26 73
Voor alle persvragen kunt u contact opnemen met Marije.