Onderhandelaarsakkoord cao mbo

14-06-2016

Werkgeversorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en UNIENFTO/FvOv zijn eruit: afgelopen zaterdag sloten zij een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs. In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging en het sociale zekerheidsstelsel. Als de achterbannen van de MBO Raad en de vakbonden akkoord gaan met het bereikte onderhandelingsresultaat, gaat de nieuwe cao per 1 juli 2016 in.

Afbeelding van schuddende handen - Flickr.com, CC-licentie

Met het akkoord geven sociale partners onder andere invulling aan de salarisverhoging van 5,05% en eenmalig € 500 bruto uit de Loonruimteovereenkomst Publieke Sector. Bovendien krijgt elke werknemer in april 2017 nog een eenmalige bruto-uitkering van € 500, naar rato van de werktijdfactor.

De nieuwe cao kent een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over sociale zekerheid bij ontslag, een afwijking op de ketenbepaling voor zij-instromers, participatiebanen en het overleg met vakbonden op de mbo-school.

De werknemersorganisaties en de MBO Raad gaan het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen. De verwachting is dat vóór 1 juli a.s. handtekeningen onder het akkoord kunnen worden gezet en de cao dan definitief is. De cao mbo geldt voor de ruim 55.000 medewerkers in het mbo en de volwasseneneducatie.

Voor de tekst van het onderhandelaarsakkoord zie bijlage.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673