Onderwijsovereenkomst verdwijnt, geen extra administratieve lasten voor scholen

27-02-2019

De onderwijsovereenkomst (OOK) tussen een mbo-school en student werkt niet en leidt tot onnodige papieren rompslomp voor scholen. Dit constateert de minister van OCW op basis van haar onderzoek naar nut en noodzaak van de onderwijsovereenkomst. Daarom schaft de minister de OOK af en gaat zij de positie van mbo-studenten via de wet versterken. De MBO Raad is tevreden met de toezegging dat de afschaffing van de onderwijsovereenkomst niet mag leiden tot extra administratieve lasten voor scholen.

Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals 2018
Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals 2018

Een mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit contract geeft informatie over bijvoorbeeld de inschrijving, maatwerkafspraken in het kader van passend onderwijs en legt de rechten en plichten van de student en school vast. In de nieuwe situatie worden deze afspraken vastgelegd in de wet. Het duurt nog minimaal twee jaar voordat de wet is gewijzigd en de onderwijsovereenkomst daadwerkelijk is afgeschaft.

De minister gaat met de MBO Raad en studentenorganisatie JOB afspraken maken voor het vereenvoudigen van procedures en commissies bij een klacht of geschil tussen de school en student. De route die een student daarvoor moet doorlopen dient zo helder en eenvoudig mogelijk te zijn. Daarnaast controleert de MBO Raad of de afspraken tussen de school en student uit de onderwijsovereenkomst straks daadwerkelijk worden geregeld zonder dat dit leidt tot extra administratieve lasten.

Afbeelding van Heleen Beurskens

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673