Onderzoek naar gevalideerde examens Procestechniek en AOT

14-09-2016

De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving heeft het onderzoek naar de examensituatie in het onderwijscluster procestechniek/ operationele techniek afgerond. Zowel het onderzoek als de samenvatting zijn beschikbaar via de website van het servicepunt Invoering herziening kwalificatiestructuur.

Studenten op het ID College
Afbeelding van studenten op het ID College

De doelstellingen van het onderzoek waren:

  1. Globaal beeld van de stand van zaken krijgen met betrekking tot de dekking en kwaliteit van de huidige examens proces- en operationele techniek.
  2. Zicht krijgen op de vervolgactiviteiten die de onderwijscommissie kan uitvoeren om de kwaliteit van de examens proces- en/of operationele techniek te vergroten.
  3. Scholen hebben kennisgemaakt met de dienstverlening van de Examenservice MEI en kunnen kiezen voor een concreet aanbod.  

Naar aanleiding van de conclusie van het onderzoek en de kennismaking met het aanbod van Examenservice MEI is gekeken welke scholen willen aansluiten nu of eventueel in de nabijw toekomst bij deze examenstichting. Het initiatief ligt hiervoor bij Examenservice MEI en de individuele scholen.

Het examenproject is gefinancierd met subsidie van OCW. De bedrijfstakgroepen van de MBO Raad leveren met verschillende examenproject een bijdrage aan de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. Zij zetten zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673