Online leeromgeving voor deskundigheidsbevordering van praktijkbeoordelaars uitgebreid

25-03-2019

De MBO Raad heeft haar online leeromgeving voor praktijkbeoordelaars uitgebreid voor de bedrijfstakgroepen Techniek en Gebouwde Omgeving en Zakelijke Dienstverlening. Deze omgeving is voor praktijkbeoordeelaars die examens afnemen en beoordelen. De praktijkbeoordelaars kunnen met diverse online modules hun examendeskundigheid vergroten.

De online leeromgeving bevat drie modules waarmee praktijkbeoordelaars/-examinatoren zich kunnen voorbereiden op het afnemen en beoordelen van een examen. De modules gaan over:

 1. De verschillen tussen begeleiden en beoordelen en de valkuilen bij beoordelen
 2. Het proces van afnemen en beoordelen en de rol van de beoordelaar hierin
 3. Het beoordelingsformulier: hoe ziet het eruit en hoe vul je het in?

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de online leeromgeving waren:

 • De Examentaak Afnemen en Beoordelen van de Procesarchitectuur Examinering (Servicepunt Examinering mbo).
 • De workflow van de praktijkbeoordelaar: de praktijkbeoordelaar heeft weinig tijd en leert ‘tussen de bedrijven door’, daarom hebben we gekozen voor een flexibele opbouw, korte instructies (in video en beeld) en beperkte opdrachten.
 • De praktijkbeoordelaar bepaalt zelf de volgorde van de thema’s die hij wil doorlopen.
 • 'Simple and sweet’: de instructies en opdrachten worden op een eenvoudige en aantrekkelijke manier gepresenteerd.
 • Iedere omgeving heeft specifiek voor de doelgroep een eigen uitstraling.
Schermafbeelding van de online leeromgeving voor praktijkbeoordelaars.

Opleidingen binnen Techniek en Gebouwde Omgeving en Zakelijke Dienstverlening

De online leeromgeving voor praktijkbeoordelaars heeft een sectorspecifieke invulling gekregen voor de clusters van opleidingen Techniek en Gebouwde Omgeving:

 • Hout en meubel
 • Laboratoriumtechniek
 • Metaal-, elektro- en installatietechniek
 • Proces- en operationele techniek 
 • Bouw, infra en beschermingstechnieken

Zakelijke Dienstverlening voor de opleidingen:

 • Financieel Administratieve Beroepen
 • Financiële Dienstverlening
 • Juridisch-administratieve dienstverlening
 • Marketing, Communicatie en Evenementen
 • Office- en management support
 • Ondersteunende Administratieve Beroepen

De online leeromgevingen zijn voor een groot deel gevuld met algemeen geldende instructies, opdrachten, animaties en video’s. Hierdoor is deze online leeromgeving ook interessant voor andere opleidingen en sectoren.

Plek binnen uw examenorganisatie

De werkgroep die dit product ontwikkelde, heeft tips en suggesties gegeven aan examencommissies over de wijze waarop zij deze online leeromgeving kunnen inzetten binnen de examenorganisatie.  

Online toolkit voor implementatie 

De werkgroep heeft een toolkit voor de online leeromgeving ontwikkeld. Met de instrumenten in deze toolkit, die opgehangen zijn in de online leeromgeving, kunnen de scholen de leeromgeving implementeren. 

Nieuwsgierig?

Neem een kijkje op https://praktijkbeoordelaar.nl/lab De voucher waarmee u kunt inloggen op deze omgeving is: MBORAA

Vul deze vouchercode eerst in als wachtwoord. Als u vervolgens op ‘registreren’ klikt, wordt er behalve naar uw gegevens, wederom naar de vouchercode gevraagd.

De scholen die lid zijn van de btg TGO en ZDV hebben voor hun eigen omgevingen ondertussen een eigen vouchercode gekregen, waarmee zij hun praktijkbeoordelaars kunnen vragen deel te nemen aan de online leeromgeving. Wij nodigen u van harte uit om deze online leeromgeving te verkennen.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB
Afbeelding van Yvon van de Steenhoven

Yvon van der Steenhoven