Oplevering examenproducten platform Entree

07-09-2016

Het platform Entree heeft de afgelopen periode enkele belangrijke stappen gezet naar een betere examinering in het mbo. Momenteel wordt hard gewerkt aan de oprichting van de Stichting Examenplatform Entree. De stichting gaat als opdrachtgever functioneren voor een nog te kiezen examenleverancier voor het platform Entree. In de toekomst kunnen roc’s, aoc’s en vakscholen lid worden van de stichting om (extern) gevalideerde examens met elkaar te delen.

Afbeelding uit het filmpje Proeve van bekwaamheid
Afbeelding uit het filmpje Proeve van bekwaamheid

Daarnaast heeft het platform Entree als examenproduct een valideringsinstrument ontwikkeld. Hiermee kunnen alle scholen opdrachten maken die passen binnen de kaderexamens voor de entreeopleidingen. Met hulp van het valideringsinstrument zijn al dertig examenopdrachten vastgesteld en goedgekeurd. Het valideringsinstrument, de kaderexamens en de examenopdrachten zijn beschikbaar via de website van het servicepunt Invoering herziening kwalificatiestructuur.

Hulpmaterialen voor keuzedeel over leervaardigheden

Het platform Entree heeft recent ook een ander examenproduct opgeleverd. Het gaat om een portfolio-beoordelingsinstrument waarmee scholen op uniforme wijze het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden kunnen examineren. Het instrument bestaat uit drie documenten: een algemene verantwoording voor de school, een informatieboekje voor de student en één informatieboekje voor de docent. Ook is er op verzoek van de scholen een animatiefilmpje dat studenten op de proeve van bekwaamheid voorbereid.

De opgeleverde examenproducten dragen bij aan het nakomen van de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. De MBO Raad zet zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s.

Proeve van bekwaamheid