Pathfinder voor vluchtelingstudenten lost urgent knelpunt op

08-12-2016

De 43 duizend vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn en zich oriënteren op het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs, vinden voortaan alle informatie op één plek: in de Pathfinder voor vluchtelingstudenten. De tool werd vandaag aangeboden aan de minister van Onderwijs.

Aanbieding Pathfinder aan minister Bussemaker.  V.l.n.r. Anton Biemans (directeur EP-Nuffic), Jet Bussemaker (Minister OCW), Mardjan Seighali (directeur UAF), Job Cohen (voorzitter Raad van Toezicht UAF).
Aanbieding Pathfinder aan minister Bussemaker. V.l.n.r. Anton Biemans (directeur EP-Nuffic), Jet Bussemaker (Minister OCW), Mardjan Seighali (directeur UAF), Job Cohen (voorzitter raad van toezicht UAF).

Minister Bussemaker van Onderwijs sprak zich lovend uit over de Pathfinder: "Onderwijs is van cruciaal belang voor vluchtelingstudenten om zich te ontwikkelen, maar vooral ook om zich snel thuis te voelen. Met deze tool wordt het voor hen een stuk overzichtelijker om hun weg in het mbo en hoger onderwijs te vinden.”

Bundeling van informatie
De Pathfinder voor vluchtelingstudenten bundelt informatie over zaken als taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten en diplomawaardering. Onderwijsinstellingen en andere organisaties zoals gemeentes kunnen de online tool eenvoudig inbouwen op hun eigen websites. Zo kunnen vluchtelingstudenten op verschillende plekken dezelfde actuele en betrouwbare informatie vinden.

Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs
De online tool is gerealiseerd door EP-Nuffic en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, in samenwerking met het onderwijsveld, DUO, UWV, SBB, Studielink, ITTA en de MBO Raad.

De Pathfinder is een resultaat van de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs, bestaande uit het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, VSNU, Echo, EP-Nuffic en het UAF. Deze taskforce is opgericht om een antwoord te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de toename van het aantal vluchtelingen. Aanvankelijk richtte de ontwikkeling van de Pathfinder zich op hoger onderwijs, maar in overleg met de MBO Raad is nu ook informatie beschikbaar over studeren in het mbo.