Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo in twaalf regio’s van start

14-02-2019

Op 4 februari gingen twaalf regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en organisaties voor werk en inkomen daadwerkelijk van start met de pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo.

De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW startte SBB eind 2018 in nauwe samenwerking met de Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) met de voorbereiding van regionale samenwerkingsverbanden op deelname aan de pilots.

Veel animo

Tot 21 januari konden samenwerkingsverbanden zich aanmelden voor de eerste tranche. Gerekend was op acht tot tien aanmeldingen. In de praktijk bleek de animo groter: er kwamen dertien aanmeldingen binnen. De Programmaraad en SBB adviseerden de ministeries van OCW en SZW om alle aanvragen te honoreren. Op 4 februari ontvingen alle samenwerkingsverbanden positief bericht.

praktijkleren sbb logistiek
Beeldmateriaal van SBB.

Twaalf regio’s

De samenwerkingsverbanden zijn actief in de arbeidsmarktregio’s Fryslan, Groningen en Noord-Drenthe, Drenthe, Zwolle, Twente, Noord-Holland Noord, West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Limburg, Zuid-Limburg, Rijnmond en Holland Rijnland. Daarnaast gaat een landelijke pilot van start van werkgevers in de uitzendbranche onder regie van stichting DOORZAAM (voorheen STOOF).

Tweede tranche

De eerste pilots lopen tot december 2020. In 2019 gaat nog een tweede tranche van start. De aanmelding voor deze tweede tranche start naar verwachting in april of mei. Definitieve informatie volgt via de website van SBB. Betrokken partijen die bij de Programmaraad en SBB bekend zijn ontvangen rechtstreeks bericht.