Pleidooi voor circulaire carrières en hybride docentschappen

06-02-2018

Hoe kunnen circulaire carrières een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs? Op een bijeenkomst van het Platform Bèta Techniek op 29 januari in Eindhoven presenteerde regio Zuidoost-Nederland een begin van een antwoord op deze vraag. Minister Slob en minister van Engelshoven namen de resultaten én toekomstplannen voor een regionale aanpak van het (bètatechnisch) lerarentekort in ontvangst.

Film Circulaire Carrières in Zuidoost Nederland

Volgens een onderzoek van het Platform Bèta Techniek heeft veertig procent van de werkende mensen die op dit moment geen leraar zijn of een opleiding tot leraar volgen, interesse in het onderwijs, maar dan niet fulltime en/of voor de rest van hun leven. Het Platform Bèta Techniek pleit daarom voor de introductie van circulaire carrières en hybride docentschappen. Hierbij kunnen werknemers uit de beroepspraktijk sneller en gemakkelijker als onderdeel van hun carrière voor een bepaalde periode het onderwijs in- en uitstromen. “Om circulaire carrières mogelijk te maken hoeven we geen lange nota’s te schrijven, dat is gewoon een kwestie van doen”, stelde Van Engelshoven.

Op de bijeenkomst gaven de partners in de regio Zuidoost-Nederland vier aanbevelingen mee aan de bewindslieden van OCW:

  1. Stimuleer en faciliteer de ontwikkeling van hybride routes naar het leraarschap.
  2. Maak regels rond bekwaamheids- en bevoegdheidseisen flexibeler voor het vmbo (beroepsgerichte vakken) en mbo en geef ruimte voor meer differentiatie in rollen, zonder in te leveren op kwaliteit van het onderwijs.
  3. Stimuleer de regio gezamenlijk te komen tot een regionale meerjarige aanpak tussen vmbo, mbo, lerarenopleidingen en bedrijven, zowel voor het lerarentekort als voor professionalisering.
  4. Bundel subsidieregelingen voor het opleiden en professionaliseren van (aankomende) docenten in één regeling als impuls voor regionale aanpakken.

Als vereniging heeft de MBO Raad een strategische notitie over het werkgeverschap in het mbo vastgesteld waarin het vergroten van de wendbaarheid van het personeel de prioriteit voor het hr- en arbeidsvoorwaardenbeleid is voor de komende jaren. De MBO Raad ondersteunt daarom de boodschap om circulaire carrières en hybride docentschappen aantrekkelijker te maken.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673