Proef met instroom buitenlandse mbo-studenten

13-09-2016

Mbo 4-studenten van buiten de EU kunnen vanaf 1 februari in Nederland tijdelijk terecht om een deel van hun opleiding te volgen. Het gaat om een pilot voor maximaal 300 studenten. Hierover is overeenstemming bereikt na uitvoerig overleg tussen de ministeries OCW, V & J, SZW en EZ, de MBO Raad, de AOC Raad, NRTO, DUO en de IND.

Afbeelding van student ID College
Afbeelding van student ID College

In tegenstelling tot het hoger onderwijs krijgen mbo-studenten uit landen buiten de EU momenteel slechts een toeristenvisum voor maximaal negentig dagen. Hierdoor kunnen zij niet aan een langere cursus deelnemen. Ook een stage (bpv) lopen gaat niet vanwege de tewerkstellingsvergunning. Met de pilot wordt gekeken of buitenlandse studenten daadwerkelijk belangstelling hebben om een (aanvullend) deel van hun mbo-studie in Nederland te volgen.

De pilot wordt op 28 september officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst bij het Mondriaan College aan de Koningin Marialaan in Den Haag, georganiseerd door EP-Nuffic. De bijeenkomst wordt gecombineerd met een netwerkbijeenkomst tweetalig mbo.

Omvang pilot

Aan de pilot kunnen  de komende drie jaar in totaal maximaal 300 studenten deelnemen. Verder zijn er nog een aantal beperkingen voor de hoeveelheid leerlingen uit hetzelfde land en de sectoren. Maximaal 30 procent van de leerlingen mag uit hetzelfde land komen en 75 procent van de leerlingen dient uit de negen Nederlandse topsectoren te komen (Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech, Tuinbouw, Life Science & Health, Logistiek en Water). De resterende 25 procent mag uit andere sectoren komen.

Standpunt MBO Raad

De MBO Raad juicht de komst van de pilot toe. Ook mbo-scholen zijn gebaat bij een internationale dimensie in hun onderwijs. Dit kan onder andere door buitenlandse studenten te stimuleren een deel van hun opleiding in Nederland te volgen. In de visiebrief ‘De wereld in’ pleiten de Ministers van OCW en EZ voor meer internationalisering, ook in het mbo. Deze behoefte wordt ook in het advies van de Onderwijsraad ‘Internationaliseren met ambitie’ onderschreven.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673