Project examenkwaliteit kleine opleidingen BIB afgerond

06-12-2016

De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) heeft een project voltooid voor scholen met opleidingen Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (BIB). Hiermee kunnen scholen aan de slag om de kwaliteit van hun examens te borgen en zo de kwaliteit ervan te bewaken.

Afbeelding van studenten op het Friesland College/Maartje Roos
Afbeelding van student op het Friesland College, Maartje Roos

Het Servicepunt Examinering had eerder een overzicht opgesteld van opleidingen waar examenleveranciers geen examenproducten voor ontwikkelen. Op basis van deze ‘witte vlekken’-analyse vroeg het onderwijscluster BIB scholen met kleine opleidingen te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen. Voor het examenproject heeft de bedrijfstakgroep TGO met scholen gesprekken gevoerd waarin de mogelijkheden voor samenwerking en borging van examinering zijn onderzocht voor opleidingen zonder examenleverancier. Mbo-scholen met kleine opleidingen uit het BIB-cluster kunnen met de adviezen aan de slag om te komen tot een goed en duurzaam aanbod van examinering voor deze opleidingen.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673