Reactie MBO Raad op Staat van het Onderwijs: mbo blijft maatschappelijke opdracht bewaken

11-04-2018

MBO Raad-voorzitter Ton Heerts is verheugd over de waarde die de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2018 toekent aan het mbo bij het terugdringen van de kansenongelijkheid in Nederland. Tegelijkertijd biedt het Onderwijsverslag voldoende aanknopingspunten om, aan de hand van het Bestuursakkoord mbo, het beroepsonderwijs sterker en toekomstbestendiger te maken. Heerts: “Het bewaken van de maatschappelijke opdracht van het onderwijs, kansen voor iedereen, is een opgave voor alle sectoren, dus ook voor het mbo.”

Afbeelding van de Staat van het Onderwijs voor het mbo

In een tijd dat het inkomen en opleidingsniveau van ouders voor steeds meer kinderen hun toekomstige plaats in de samenleving bepalen, slaagt het mbo erin de kansenongelijkheid terug te dringen. Dit is mede te danken aan het zelf-organiserend vermogen van de sector, constateert de Inspectie in de Staat van het Onderwijs 2018. Het rapport noemt de verbetering in de examinering en het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters als goede voorbeelden. Hier hebben scholen zelf de handschoen opgepakt en maatregelen genomen.
 
Volgens de Inspectie is de keuze voor een beroep in de sectoren economie, groen, techniek en zorg van leerlingen in het voorgezet onderwijs bepalend voor de vervolgopleiding in het mbo, hbo en wo. Heerts: “Dit toont de noodzaak aan van goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het voortgezet onderwijs. De MBO Raad en VO-raad zijn hiervoor het Expertisepunt LOB gestart dat een belangrijke bijdrage gaat leveren.”
 
De Inspectie noemt in het jaarverslag over het mbo specifiek de volgende punten:

  • De intakeprocedure op scholen is goed, vooral in het groen onderwijs. Professionals hebben studenten vaker op het goede niveau geplaatst en studenten switchen minder vaak van opleiding.
  • Meer studenten verlaten het mbo met een diploma: er is een stijging van het aantal studenten met een mbo 4-diploma.
  • Docententeams voelen meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs.

 
Heerts: “Onze scholen leveren dus goed werk. Maar er is echt nog genoeg te doen. En dat blijft ook altijd zo, we mogen nooit verslappen en blijven de komende jaren natuurlijk verder werken aan de basiskwaliteit van het onderwijs, zeker op de verbeterpunten die de inspectie aangeeft.”

Volgens de Inspectie laat het onlangs tussen het mbo en het Kabinet gesloten bestuursakkoord zien dat het mbo heldere ambities heeft waarmee scholen een nog stevigere bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de kansenongelijkheid. “De komende 4 jaar gaan we laten zien dat we die ambities waar kunnen maken.”

We zien wel dat Nederland behoort tot de koplopers van de EU als het gaat om de scholing van volwassenen. Hier op doorpakken blijft hardnodig, vanwege de grote tekorten in vele sectoren
MBO Raad
Ton Heerts

Aanknopingspunten

De Staat van het Onderwijs biedt drie duidelijke aanknopingspunten om het mbo in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. Zo deelt de Inspectie veel voldoendes uit aan mbo-scholen, hogere beoordelingen blijven achterwege. Heerts: “Via de afspraken in het bestuursakkoord blijven we consequent werken aan verbeteringen. Door meer te differentiëren kan het mbo ook de studenten op de hogere niveaus die meer uitdaging willen beter maatwerk bieden.”

Een ander aanknopingspunt richt zich op de daling van het aantal 23-plussers op het mbo. Heerts: “Voor de komende jaren gaat het mbo er alles aan doen om meer trajecten voor gediplomeerde volwassenen, gericht op een leven lang ontwikkelen, neer te zetten. We zien wel dat Nederland behoort tot de koplopers van de EU als het gaat om de scholing van volwassenen. Hier op doorpakken blijft hardnodig, Vanwege de grote tekorten in vele sectoren. En om volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer perspectief te bieden.”

Het is volgens Heerts ook belangrijk om verder vooruit te kijken: “Zeker voor scholen, bijvoorbeeld in het groen onderwijs, waarvan de huidige en aankomende studenten uit alle hoeken van de regio komen, is het een uitdaging om te kijken hoe we het scholingsaanbod op orde kunnen houden. Er gaan door krimp simpelweg minder leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar het mbo. Daarnaast bereiden we ons met maatwerkprogramma’s voor op de komst van meer havisten naar het mbo. We vertrouwen erop dat – uiteraard in samenwerking met partners als het bedrijfsleven en gemeenten, lokaal en in de regio, de sleutel tot succes ook hier in het zelf-organiserend vermogen van de sector ligt.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673