Resultaten project Kwaliteitskader examinering gepubliceerd

07-12-2016

De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) van de MBO Raad heeft het examenproject Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken afgerond en de resultaten gepubliceerd.

Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

Scholen hebben met het opgeleverde document ‘Kwaliteitskader examinering’ een handvat in handen om de kwaliteitseisen voor de examenleveranciers te formuleren en vast te leggen. Zij kunnen zo beter aangeven waar hun examenproducten aan moeten voldoen. Dit helpt scholen een proces op gang te brengen om de examinering continu te verbeteren en te laten aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Het kwaliteitskader bevat drie bijlagen. Allereerst een driestappenplan voor het opstellen voor een examenvisie. Ten tweede een format voor scholen om een examenproduct te beschrijven. Ten derde een procesbeschrijving voor de totstandkoming van de examenproductbeschrijving.

Het examenproject is gefinancierd met subsidie van OCW. De bedrijfstakgroepen van de MBO Raad leveren met verschillende examenprojecten een bijdrage aan de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. Zij zetten zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673