Rondetafelgesprek inburgering: pleidooi voor integrale trajecten

30-03-2018

Integrale trajecten met een combinaties van inburgering, onderwijs en werk zijn een effectieve manier voor inburgering van nieuwkomers. Dit stelden de deelnemers van het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie van SZW op 26 maart. Tijdens het gesprek stond de vraag centraal welke ondersteuning statushouders en asielzoekers nodig hebben om te integreren en mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Voorafgaand hadden de gespreksdeelnemers, variërend van wethouders tot de stichting voor vluchtelingstudenten UAF, position papers ingestuurd met aanbevelingen, goede voorbeelden en knelpunten bij inburgeringstrajecten.

Afbeelding van Risastla, Flickr.com, CC-licentie
Afbeelding van Risastla, Flickr.com, CC-licentie

Gemeenten krijgen volgens het regeerakkoord een belangrijke regierol bij de integratietrajecten voor nieuwkomers. De gemeente Utrecht schetst in haar paper hoe het momenteel al samenwerkt met het mbo. Met een financiële bijdrage van de gemeente verzorgt ROC Midden Nederland geïntegreerde leerwerktrajecten waar jaarlijks 70 jongeren instromen. Deze jongeren combineren een opleiding in de techniek, detailhandel, horeca of zorg met werk en een inburgeringstraject. Het slagingspercentage ligt boven de 85% procent.

Stap in goede richting

Alle gespreksdeelnemers waren het eens dat integrale trajecten die inburgering combineren met onderwijs, stages en/of werk nieuwkomers veel effectiever helpen dan een op zichzelf staande inburgeringscursus. Het kabinetsvoornemen om de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de gemeenten te leggen is daarom een stap in de goede richting. Regie bij de gemeente maakt het mogelijk om de sturing op de gehele begeleiding van de nieuwkomer in één hand te leggen. Dit betekent dat het budget voor inburgering bij de gemeente komt te liggen waardoor nieuwkomers zoveel mogelijk worden ontzorgd: zij krijgen hiervoor het inburgeringstraject en leefgeld terug en hoeven zelf niet meer op zoek naar het meest effectieve traject.

Meerdere deelnemers aan het rondetafelgesprek benadrukten dat het belangrijk is om snel na aankomst in Nederland, het liefst al in het asielzoekerscentrum, in gesprek te gaan met de nieuwkomer over zijn leer- en werkervaringen, en talenten. Vervolgens kan de gemeente een traject uitstippelen dat optimaal aansluit op de mogelijkheden van de nieuwkomer en kunnen werk, scholing en inburgering op elkaar worden afgestemd. Het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk: de achtergrond van de nieuwkomer moet bepalen welk type traject het meest geschikt is.

Vervolg voor de zomer

Nog voor de zomer stuurt de minister van SZW een plan voor de herziening van het inburgeringsbeleid naar de Tweede Kamer. De minister neemt hierin ook de inzichten uit het rondetafelgesprek mee. Volgens de MBO Raad kunnen mbo-scholen een goede bijdragen leveren aan de geïntegreerde leerwerktrajecten.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673