Ruim veertig miljoen voor aansluiting mbo met regionaal bedrijfsleven

23-05-2016

Zeventien samenwerkingsprojecten van mbo-scholen krijgen veertien miljoen euro van het ministerie van OCW om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Minister Bussemaker heeft de zeventien projecten bekendgemaakt die geld krijgen uit het regionaal investeringsfonds. Het fonds wil mbo-studenten beter voorbereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Met de aanvullingen van het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid komt er ruim veertig miljoen euro beschikbaar.

Landkaart toegekende aanvragen regionaal investeringsfonds mbo

OCW noemt de maatschappelijke invalshoek een opvallende rode draad in de toegewezen voorstellen. Zo zitten er zes projecten bij op het gebied van zorg en welzijn bij en leggen drie opleidingen een accent bij kwetsbare jongeren, goede loopbaanoriëntatie en goede doorstroom naar het hbo. Ook zijn veel techniekprojecten gehonoreerd waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is.
 
De aard van de projecten is zeer divers. Zo richt ROC Mondriaan zich op mbo-studenten cybersecurity en werken AOC Groenhorst en ROC A12 met hun project Food Midden-Nederland samen met voedselproducenten en een ziekenhuis. Summa College ontwikkelt samen met Samen Slim Zorgen Thuis aan technische hulpmiddelen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Een project van ROC ter Aa wil kwetsbare jongeren meer kansen geven met onderwijs in de praktijk.

Matching

Het regionaal investeringsfonds mbo is opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Daarom dragen het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid ook bij in de vorm van matching. In vier jaar tijd komt er door het regionaal investeringsfonds in totaal driehonderd miljoen euro beschikbaar.

Op verzoek van de MBO Raad kunnen scholen tweemaal, in plaats van eenmaal, in het jaar een aanvraag indienen voor het regionaal investeringsfonds. Zij krijgen bovendien de kans hun plan tijdens de aanvraagperiode bij te stellen. Deze maatregelen geven scholen en bedrijven meer kans in te spelen op actuele regionale ontwikkelingen. Tussen 1 juni en 1 juli kunnen samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven een plan indienen voor de volgende aanvraagperiode.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673