Ruimte in regels

11-10-2018

Regels laten meer professionele ruimte toe dan docenten of staffunctionarissen soms vermoeden. De wet schrijft voor dat mbo-scholen informatie moeten bijhouden en zich dienen te verantwoorden. Maar hoe mbo-scholen dat doen, bepalen scholen en besturen zelf vanuit eigen visie en ambitie. Op 5 oktober 2018 tijdens de conferentie van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs de brochure ‘Ruimte in Regels in het mbo’ gepresenteerd. Deze brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen om onderwijs goed en innovatief vorm te geven.

Brochure van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs (klik op bovenstaande afbeelding of de link in de zijbalk rechts om de brochure te openen).