Samenwerkingsovereenkomst voor opleiding Landmeters

03-10-2018

Op 27 september hebben diverse partijen samen met het SOMA College een samenwerkingsovereenkomst voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde ondertekend. Dit is het resultaat van een langer traject om deze kleinschalig specialistische opleiding doelmatig te blijven aanbieden. Nadat het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB het signaal had gekregen dat scholen steeds meer moeite hadden om deze kleinschalige opleiding overeind te houden, heeft het in samenwerking met betrokken partners een begeleidingstraject ingezet om een duurzame oplossing te bereiken voor het aanbieden van deze opleiding. De sectorkamer TGO en het marktsegment Infra zijn gedurende het traject op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ook de leden van de btg TGO zijn hierin meegenomen.

landmeten
Landmeter aan het werk. Foto: SBB.

De scholen die betrokken zijn bij de samenwerkingsovereenkomst (Techniekcollege, ROC Friese Poort, ROC Mondriaan, ROC van Twente en Deltion College) onderschrijven dat het SOMA College deze kleinschalige opleiding aanbiedt. In principe verwijzen de scholen mogelijke studenten door naar het SOMA College. Bij groei van het aantal studenten kunnen de partijen een beroep doen op elkaar. Het SOMA College deelt haar kennis, opgedaan bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde ten behoeve van aanverwante opleidingen, keuzedelen en maatwerk onderwijs voor het bedrijfsleven (mbo-certificaten).

Samenwerkingspartners zijn Geo Business Nederland, Heijmans, Geomaat, MUG ingenieursbureau, Esri Nederland, Meerinzicht en Aeres Hogeschool.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB