Scholingspact helpt werkenden aan duurzaam arbeidsperspectief

04-04-2017

Als overheid, werkgevers, gemeenten en onderwijs de handen ineen slaan voor een nationaal onderwijspact om werkenden aan een duurzaam arbeidsmarktperspectief te helpen, staat de MBO Raad vooraan om te ondertekenen. Het onderwijspact is een van de adviezen die de Commissie vraagfinanciering mbo op 4 april lanceerde bij de presentatie van haar onderzoek ‘Doorleren werkt’.

Ton Heerts: “Een goed idee, dit pact. Zo helpen we werkenden die door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt een been bij moeten trekken, aan een hoger kennisniveau. Bijvoorbeeld door mbo-gediplomeerden op te scholen van niveau 1 naar 2, van 2 naar 3 en van 3 naar 4.” In operationele zin is er een belangrijke rol voor organisaties als de SBB, de StaR en gemeenten.

Afbeelding van het rapport Doorleren Werkt
Afbeelding van het rapport 'Doorleren werkt'

Het advies van de Commissie volgt in een week dat het thema leven lang ontwikkelen veel aandacht krijgt. Vorige week concludeerde de SER in een advies dat overheid de urgentie op het thema leven lang ontwikkelen te weinig erkent. Door technologische ontwikkelingen en de veranderende arbeidsmarkt moet het in Nederland vanzelfsprekend worden tijdens de loopbaan te blijven ontwikkelen. Het advies van de Commissie sluit aan op het SER-advies en licht specifiek de mogelijkheden voor financiering leerrekeningen uit.   

De MBO Raad is zeer te spreken over de rol die de SER en de Commissie zien voor het mbo om werkenden weer de regie te geven over hun loopbaan op de arbeidsmarkt. Daarnaast sluiten we ons aan bij de belangrijkste conclusies in de adviezen. Een flexibel scholingsaanbod en individuele leerrekening voor iedere Nederlander sluiten beter aan op de onderwijsbehoefte van volwassenen. Om werk te maken van een leven lang ontwikkelen dringt de MBO Raad nu aan bij de overheid op een interdepartementale agenda voor dit onderwerp. Onderwijs kan zo een essentiële bijdrage leveren aan het terugdringen van de kansenongelijkheid in de maatschappij. 

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673