Servicedocument facilitering studentenraden in het mbo laat stem van de student klinken

06-07-2021

Samen met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft de MBO Raad het Servicedocument facilitering studentenraden opgesteld. “Medezeggenschap vinden we binnen het onderwijs een groot goed. Iedere student moet zijn of haar stem kunnen laten horen via een studentenraad en betrokken zijn bij het onderwijs. Dit document benadrukt de gelijkwaardigheid van de student bij het onderwijsproces. Het is een unieke coproductie van een studentenorganisatie en een belangenorganisatie die samen medezeggenschap verder willen brengen in het mbo,” aldus voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad.

Unieke samenwerking

In de wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is opgenomen dat iedere mbo-school een studentenraad heeft. Het stimuleren van betrokkenheid bij studentmedezeggenschap begint bij het in positie brengen van de studenten en hen hiervoor de middelen te bieden. “Dit servicedocument helpt school en studentenraad om de nodige ondersteuning goed vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding of coaching door een docent of medewerker, werk- en vergaderruimte voor de studentenraad en hulp bij communicatie. Het is belangrijk dat alle studenten op mbo-scholen de weg weten te vinden naar hun studentenraad,” zegt Adnan Tekin.

“Ik ben er heel trots op dat we samen met JOB zijn opgetrokken om medezeggenschap van studenten vorm te geven in het mbo. Samen kunnen we het onderwijs versterken. We hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar de student is onze ‘afnemer’. Zijn of haar stem dient gehoord te worden en moet doorklinken in het onderwijs. De MBO Raad zal er alles aan doen om medezeggenschap nog meer smoel te geven in het mbo. Met dit servicedocument committeren we ons daaraan. Samen met JOB gaan we ook monitoren hoe dit servicedocument door mbo-scholen ingezet wordt, want samen staan we voor mega belangrijk onderwijs.”