Servicedocument voor betere examens Communicatie, Media en Design

09-11-2016

De bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie heeft de afgelopen periode de huidige wijze van examinering en het examenaanbod geïnventariseerd. Dit onderzoek was ter voorbereiding op een (kader)examenformat voor alle opleidingen in de sector en heeft geleid tot de publicatie van een servicedocument. Scholen kunnen dit gebruiken voor de examinering in de opleidingen uit de sector Communicatie, Media en Design.

Afbeelding van Flickr, Creative Commons-licentie, Hades2k,
Afbeelding van Flickr, Creative Commons-licentie, Hades2k,

Het servicedocument is generiek van opzet en bevat ook bruikbare informatie voor andere opleidingen. Zo laat het zien hoe scholen bepaalde keuzes bij de inrichting van de examinering moeten motiveren, zoals de aanwezigheid van externe beoordelaars. Het biedt scholen de mogelijkheid op basis van hun motivatie een inschatting te geven hoe vaak de aanwezigheid van een externe beoordelaar gewenst is. Op die manier draagt het servicedocument bij aan de borging van de kwaliteit van het exameninstrument en de afname en beoordeling. Er is daarnaast ook een verantwoordingsdocument opgeleverd.

Met dit examenproduct levert de bedrijfstakgroep ICT en Creative Industrie een bijdrage aan de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. De MBO Raad zet zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s.

Zes checklisten

In het servicedocument zijn de volgende zes checklisten opgenomen:

 1. Checklist kwaliteitsborging besluit tot inkopen of zelf construeren
  Met deze checklist kan een school een weloverwogen afweging maken om exameninstrumenten in te kopen of de keuze te maken deze zelf (dan wel in samenwerking) te ontwikkelen.
   
 2. Checklist kwaliteitsborging examenconstructie
  Als een school besloten heeft zelf exameninstrumenten te ontwikkelen is het belangrijk om de kwaliteit van het exameninstrument (exameninstrumenten) te borgen. Deze checklist helpt om tijdens het constructieproces de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid te controleren.
   
 3. Checklist kwaliteitsborging examenniveau student bij aanvang van de examenperiode
  Een school draagt de eindverantwoordelijkheid voor de diplomering, maar kan niet altijd bij de beoordeelmomenten van de examens in de praktijk aanwezig zijn. Deze checklist helpt voorafgaand aan de examinering het niveau van de student te bepalen.
   
 4. Checklist examinering in simulatie of examinering in de praktijk
  Sommige scholen kiezen voor examinering op school, andere juist voor examinering in de Beroepspraktijk. Deze checklist helpt scholen bij het maken van een keuze.
   
 5. Checklist kwaliteitsborging examenopdracht bij een praktijkexamen (kaderexamen)
  Deze checklist kunnen scholen gebruiken bij de laatste controle van een examen op de zwaarte, complexiteit en niveau van de opdracht.
   
 6. Checklist kwaliteitsborging examenlocaties (afname-plaatsen)
  Hoe geschikt is een locatie voor een examen? Deze checklist geeft daarop een antwoord.
Afbeelding van Annet Feijen

Annet Feijen

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673