Staatssecretaris SZW: ‘Mbo dé plek om samen mensen op weg te helpen’

24-04-2019

UWV, gemeenten en mbo kunnen veel meer doen als zij de handen ineen slaan om zoveel mogelijk mensen die nu nog langs de kant staan op weg te helpen naar werk. Aldus staatssecretaris Tamara van Ark van SZW gisteren tijdens de algemene vergadering van de MBO Raad. De bewindsvrouw stak niet onder stoelen of banken dat ze gelooft in de kracht van scholing om duurzaam perspectief te bieden aan de anderhalf miljoen mensen die nu nog aan de kant staan. "Ik vond het ongelofelijk om te ontdekken dat 60% van de mensen in de bijstand geen startkwalificatie heeft. Daar ligt dus voor ons samen een gouden kans.”

Afbeelding van staatssecretaris SZW Tamara van Ark met het pamflet Entree
Trudy Vos, bestuurder van ROC van Twente, en staatssecretaris Van Ark met het pamflet ‘Entree-opleiding: niemand aan de kant’.

Van Ark sprak op uitnodiging van Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, met de bestuurders van de scholen over samenwerking voor kwetsbare groepen. De kansen liggen bij wijze van spreken voor het oprapen: het mbo en de staatssecretaris delen met elkaar een visie op de inclusieve samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen. Van Ark: “Zelf je geld kunnen verdienen betekent regie hebben op je eigen leven. En het biedt ook mogelijkheden om je zelf te blijven ontwikkelen. Het is zo belangrijk dat iedereen in onze samenleving zich nuttig kan voelen.”

Mbo cruciale partner

SZW richt zich op een aanpak langs vier sporen. In twee daarvan heeft het mbo een hoofdrol. Van Ark: “Duurzaam aan de slag kunnen is belangrijk. En ook moeilijk vanwege de steeds flexibelere arbeidsmarkt. Het mbo kan daar een grote rol in spelen met een leven lang ontwikkelen.” Een ander spoor is het al lopende pact tussen gemeentes, overheden en mbo: Perspectief op werk. “Daar is het mbo een cruciale partner in. En juist nu het goed gaat met de economie, kunnen we een impuls geven aan het zoveel mogelijk ondersteunen van mensen die nu nog aan de kant staan. Niet alleen een baan krijgen is belangrijk, maar ook aan je competenties kunnen blijven werken.”

De staatssecretaris zoekt de kansen in praktische oplossingen. “Heel belangrijk is dat we dezelfde taal spreken. Daarom hebben het ministerie van SZW en de MBO Raad met elkaar het initiatief genomen om te komen tot een handige 'wegwijzer' naar het mbo. SZW komt in mei met een infographic die voor iedereen die werkt in het sociaal domein in één oogopslag weergeeft welke mogelijkheden het mbo biedt in opleiden, diplomering, verklaringen en certificaten.”

Daarnaast investeert de staatsecretaris in Perspectief op werk en in de pilots praktijkleren. “We stellen voor het eerst twee keer 35 miljoen voor de regio beschikbaar.” Van Ark beschouwt de pilots praktijkleren van SBB als een paradepaardje voor mensen voor wie een startkwalificatie (nog) een brug te ver is. Met scholing kunnen zij richting de arbeidsmarkt worden geholpen: “Ik hoop echt dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat we met praktijkleren voor deze kwetsbare groep een mooie doorlopende leerlijn te pakken hebben.”

Groeibriljant

Van Ark en de schoolbestuurders beschouwen het gezamenlijke debat als een startmoment. Schoolbestuurders zien de kansen maar hebben tegelijk te maken met een scala aan ‘koppijnpunten’: de verschillen in samenwerking tussen gemeentes als gevolg van decentralisering, de bezuinigingen op de jeugdzorg, de wijze waarop opleidingsniveaus vanuit doelmatigheidsoogpunt door de overheid steeds minder gezien worden als ‘opstapje’ om verder te leren. Van Ark: “Onze samenwerking is een groeibriljant. Laten we korte lijnen met elkaar houden om de komende jaren elk denkbaar thema te bespreken.”

Het werkbezoek van de staatssecretaris aan de algemene vergadering is voor de MBO Raad aanleiding om het pamflet 'Entree-opleiding; niemand aan de kant' te lanceren. Dit is een oproep vanuit de scholen aan alle samenwerkingspartners om de Entree-opleiding te benutten voor jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur