Stand van zaken rekenen in het mbo

18-02-2019

De afgelopen maand is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de toekomst van rekenen in het voortgezet onderwijs en mbo. Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen heeft op haar website de uitkomsten van het debat op een rij gezet. Wat de aangenomen moties gaan betekenen voor het mbo is nog onduidelijk. De komende tijd wordt nagedacht over een plan van aanpak voor het mbo voor de middellange en lange termijn.

Voor dit schooljaar verandert er niets in het mbo. Dit betekent dat er nog steeds verplichte centrale examens rekenen zijn en dat de resultaten niet meetellen voor diplomering. Het beleid voor de studenten die volgend jaar starten wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.